Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Specialistbarnskötare

2 ÅR, HALVTID, DISTANS (220 YH-POÄNG)

Bli specialist och bidra till utveckling

Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Under utbildningen lär du dig som idag arbetar som barnskötare att jobba med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål, huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Ett ansvarsfullt jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt utför projektarbete i barngrupp. Du kommer också utveckla din förmåga att handleda förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till: yrkehögskoleexamen Specialistbarnskötare

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

  • Specialistbarnskötare

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

  • Planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
  • Planera och genomföra projektarbeten 
  • Handledning 
  • Stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget

Vidare har du kompetenser för att:

  • Använda digitala verktyg i undervisning och dokumentation
  • Handla efter demokratiska värden samt kommunicera och förankra förskolans värdegrund
  • Bedriva undervisning utifrån ett utforskande förhållningssätt 

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.