13 YH-utbildningar som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här sidan kan du läsa mer om våra pågående utbildningar.

Elkonstruktör

3 år, halvtid, distans

Snabb utveckling inom el- tele- och It-teknik ställer stora krav vid ny- och ombyggnationer. Behovet av kvalificerade elkonstruktörer är enormt och ökar ständigt. Läs mer

Stödpedagog

2 år, halvtid, distans

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Läs mer

Behandlingspedagog

2 år, heltid

Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Läs mer

Fibertekniker

1 år, heltid

Den nya bredbandstekniken sprids snabbt över landet och behovet av kompetenta personer som praktiskt kan få fibertekniken på plats är stor. Läs mer

Elkraftingenjör

2,5 år, halvtid, distans

Behovet av elkraftsingenjörer är exceptionellt stort framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftsingenjör. Läs mer

Medicinsk sekreterare

2 år, heltid

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Läs mer

Tandsköterska

1,5 år, heltid

Runt om i landet råder stor brist på tandsköterskor - de närmaste tio åren kommer över 6 000 nya tandsköterskor att behöva rekryteras. Läs mer

VVS-ingenjör

2 år, heltid, distans

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du. Läs mer

Musik- och Eventarrangör

2 år, heltid

Musik- och eventarrangörutbildningen är Sveriges främsta för dig som vill jobba som exempelvis projektledare, producent, artistmanager eller eventarrangör… Läs mer

Studiehandledare

2 år, halvtid, distans

Nyanlända elever i grundskolan har ökat stort de senaste åren och många av dem som kommer till Sverige riskerar att inte nå målen i skolan. Behovet av studiehandledning på modersmål kommer därför att vara stort under en betydande tid framöver. Läs mer

Specialistundersköterska - demens

2 år, halvtid, distans

Varje år insjuknar ca 25 000 personer i demenssjukdom och antalet väntas stiga med den åldrande befolkningen. Bristen på specialistutbildade undersköterskor inom demenssjukdom är stor. Läs mer

Specialistbarnskötare

2 år, halvtid, distans

Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Du som är barnskötare kan vidareutbilda dig och få specialistkunskaper. Läs mer

Projektledare elteknik

2,5 år, halvtid, distans

Inom elteknik är efterfrågan stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Du som idag är elektriker kan vidareutbilda dig på distans... Läs mer

Projektledare elteknik