Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om utbildningen till Behandlingspedagog.

Kan man läsa på distans?
Nej, vårt sätt att utbilda bygger på att man är närvarande i skolan varje dag. 

Hur många dagar per vecka är man i skolan?
Räkna med att vara på plats varje dag. 

Var kan man jobba efter att ha gått utbildningen?
Utbildningen till behandlingspedagog ger kompetens att arbeta inom bland annat missbruksvård, på HVB (hem för vård och boende), i skolan och inom kriminalvård. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Många HVB (hem för vård och boende) har idag personal med otillräcklig utbildning och som behandlingspedagog är du väldigt attraktiv för dessa arbetsgivare. I Sörmland finns många HVB. Inom kriminalvård och missbruksvård ser man behandlingspedagoger som intressanta sökande till flera olika typer av tjänster. På senare år anställer även skolor behandlingspedagoger som stöd till övriga pedagoger.

Måste man själv ha haft en trasslig bakgrund för att bli behandlingspedagog?
Många som läser till behandlingspedagog har själva erfarenheter av någon form av social problematik, eller har bekanta som har det. Många är intresserade av helt andra orsaker. Egna erfarenheter bör vara bearbetade innan du går utbildningen eftersom det annars blir alltför tungt. Arbetssättet på utbildningen bygger mycket på att reflektera och använda sin egen person och bakgrund som utgångspunkt. 

Jag har just gått ut gymnasiet, kan jag söka in till utbildningen?
Ja, det kan du men du kan bli hjälpt av en viss arbetslivserfarenhet innan du påbörjar denna utbildning. 

Jag finns med i belastningsregistret, är det ett problem om jag vill gå den här utbildningen?
Du är välkommen att söka och kan bli antagen. Det kan bli problematiskt när det blir dags för praktik, eftersom många praktikplatser begär utdrag ur belastningsregistret inför praktiken. Samma sak gäller när du ska söka jobb som behandlingspedagog. 

Vad är det för skillnad på en behandlingspedagog och en behandlingsassistent?
Egentligen behöver det inte vara någon skillnad alls bara för att det heter olika. Ofta används begreppen synonymt. Däremot kan det skilja en hel del mellan olika utbildningar som ger dessa titlar.