Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Lokalt akademiskt nav med koppling till näringslivet

Nyköping vill skapa akademiskt nav med koppling till näringslivet. För att stärka möjligheterna för hållbar lokal- och regional näringstillväxt och en fungerande kompetensförsörjning för små- och medelstora företag (SME), pågår nu en förstudie om att utveckla ett akademiskt nav i Nyköping.

Näringsliv + Akademi = tillväxt

Det handlar om att koppla ihop näringslivet i Nyköping med akademiska lärosäten och erbjuda nya akademiska utbildningar och samarbeten som kan stärka företagens utvecklingsförmåga. Idag har många företag brist på kompetens som gör det svårt att anställa och utveckla företaget. Med ett nav är vår målbild att kunna föra SME och akademin närmre varandra och därigenom skapa förutsättningar för bl.a.:

  • Entreprenörskapsutveckling
  • Innovationskraft
  • Internationalisering
  • Nya affärsmodeller
  • Kompetensförsörjningsmöjligheter
  • Intern kompetensutveckling
  • Samverkansytor
  • Forskning och utveckling

Förstudien ska bland annat undersöka:

  • Näringslivets kompetensbehov
  • Vilka forum, dialoger och samarbetsformer mellan SME och akademiska lärosäten som behövs och kan skapas

Vill du som företagare vara med i förstudien?

Ni som företag har möjlighet att vara med och påverka resultatet av
förstudien. Vi söker ständigt företag för dialog.

Kontakta Sara Eliasson, projektledare
sara.eliasson@nykoping.se
0155- 24 78 36

 

Förstudien ska pågå till sista juli 2020 och finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europeiska unionen utvecklingsfonden