Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Rätt kompetens ger bättre affärer

Hur hittar ditt företag rätt kompetens? Har du en långsiktig planering för dina behov? De flesta har inte det. Att inte planera för att skaffa rätt kompetens är en av de vanligaste anledningarna till att företagen inte växer. Många har varken tid eller möjlighet att planera för sina kommande behov. Det är därför Campus Nyköping Företag finns.


Campus Nyköping Företag kan stödja er i processen att identifiera vilka behov som finns internt; är din personals samlade kunskap tillräcklig för att ditt företag ska kunna utvecklas ännu bättre? Kanske behövs vidareutbildning? Ökad kunskap om upphandlingar och tillståndsansökningar? Eller tillfällig kompetensökning genom traineetjänster och samarbeten med universitet och högskolor?


Den verksamhet vi bidrar med ska ge företagen stöd med att identifiera sina kompetensbehov och öka sin konkurrenskraft så att de lyckas med framtidens affärer. Rätt kompetens ger bättre affärer.