Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Rätt kompetens ger bättre affärer

För att ditt företag ska kunna växa till sin fulla potential krävs rätt förutsättningar. Det handlar inte enbart om teknik, produkter och logistik, utan också om din personal. Finns den kompetens i nuläget som krävs för att lyckas med framtidens affärer?

Campus Nyköping Företag kan stödja er i processen att identifiera vilka behov som finns internt; är din personals samlade kunskap tillräcklig för att ditt företag ska kunna utvecklas ännu bättre? Kanske behövs vidareutbildning? Ökad kunskap om upphandlingar och tillståndsansökningar? Eller tillfällig kompetensökning genom traineetjänster och samarbeten med universitet och högskolor?

Som företagare har du många områden som uppfyller din tid, vi på Campus Nyköping Företag har bara ett: att stötta vid kompetensplanering. När ni fått hjälp att själva identifiera kunskapsluckorna i företaget tittar vi på hur ni bäst kan agera för att utnyttja affärsmöjligheterna. Om fler företag har samma behov, kan vi hjälpa till att hitta gemensamma projekt som hjälper till att möta det.

Att se till att lämplig kompetens finns tillgänglig för varje företag är en central fråga för näringslivets utveckling. Nyköpings kommun har beslutat att satsa på Campus Nyköping Företag eftersom tillväxt skapar möjlighet till ett gott liv för alla som bor och jobbar i regionen.

Låt oss hjälpas åt att ladda ditt företag med rätt kompetens så kan ni skapa fler och bättre affärer.