Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

VVS-ingenjör

2 ÅR, HELTID, DISTANS (400 YH-POÄNG)

Raka rör in i en bransch där möjligheten till jobb är ovanligt stor

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Du kan arbeta både inom bygg – och anläggningsbranschen eller på konsultföretag. VVS-ingenjörutbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor brist på VVS-ingenjör, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara efterlängtad.

Möt utbildningsledare Annika

Den 14 april 2021 sände vi live från Yrkeshögskolan på Campus Nyköping. Besökarna fick ställa frågor till våra utbildningsledare via chatt.Medverkande: Utbildningsledare Annika Hillebäck. Moderator: Petronella Backberg.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen VVS-ingenjör. 

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • VVS-ingenjör 
  • VVS-konstruktör

Du har kompetens att arbeta med till exempel: 

  • projektering av vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet

  • projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö

  • ansvara för vvs-konstruktioner i projekt

  • projektering och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.