Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Vem kan söka till yrkeshögskolan?

Måste man ha gymnasieexamen och vad är reell kompetens?

Nej, man måste inte ha gymnasieexamen. Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover. Här kan du läsa om ett konkret exempel på reell kompetens.

Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Du hittar formuläret för detta i högerspalten på denna sida. Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen.

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska laddas upp på vår ansökningswebb.

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Observera att det är vi som utbildningsanordnare, som beslutar om denna regel ska användas.

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens går vidare till urval om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen.

Vad menas med särskilda förkunskapskrav?

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Du kan läsa mer om vilka särskilda förkunskapskrav som gäller på den utbildning du är intresserad av på respektive utbildningsundersida. Klicka på "Behörighet och ansökan" i vänstermenyn och läs under rubriken "Särskilda förkunskaper".

Har du frågor som rör behörighet är du alltid varmt välkommen att kontakta vår antagning.