Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förskunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurs, eller motsvarande, med betyget lägst E: 

 • Modersmål 1 (persiska, dari, farsi, kurdiska, arabiska, somaliska, tigrinska, ryska).

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven genom att bedöma din reella kompetens. Läs mer om reell kompetens.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: 

 • Betyg
  Betyg i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A värderas enligt följande:
  2 poäng för betyg C eller D/VG/4
  4 poäng för betyg A eller B/MVG/5
  Omdömen från folkhögskola värderas enligt följande:
  2 poäng för God-Mycket god studieförmåga eller Mycket god studieförmåga
  4 poäng för Mycket god-Utmärkt studieförmåga eller Utmärkt studieförmåga.

  Betyg i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B värderas enligt följande:
  6 poäng för betyg E/G/3
  8 poäng för betyg C eller D/VG/4
  10 poäng för betyg A eller B/MVG/5
  Omdömen från folkhögskola värderas enligt följande:
  6 poäng för God studieförmåga/God
  8 poäng för God-Mycket god studieförmåga eller Mycket god studieförmåga
  10 poäng för Mycket god-Utmärkt studieförmåga eller Utmärkt studieförmåga.

  Maxpoängen för urvalsgrunden betyg är 14.
 • Särskilt prov
  Syftet med det särskilda provet är att testa förutsättningarna för den studerande att tillgodogöra sig utbildningen.
  Särskilt prov består av två delar och genomförs på webben.
  Den första delen består av läsförståelse och testar den sökandes förmåga att tolka och dra slutsatser av läst text genom att besvara ett antal frågor. Max antal poäng på delprov 1 är 20.

  Den andra delen består av ett skriftligt test som prövar den sökandes förmåga att i skrift uttrycka tankar och reflektioner kring för det kommande yrket centrala begrepp. Max antal poäng på delprov 2 är 30.

  Maxpoängen för urvalsgrunden särskilt prov är 50.

Ansökan - så här gör du

Ansökan för 2020 öppnar i februari under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar utbildningen. Under tiden är du välkommen att lämna en intresseanmälan.

Titta gärna på vår ansökningsfilm som förklarar hur du gör din ansökan.

Du ansöker till utbildningen på vår ansökningswebb

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.
 • Om du saknar formella betyg, kan du bifoga tjänstgöringsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover eller kompetenskartläggningsformulär, läs mer om reell kompetens. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping