Stödpedagog

200 YH-poäng, halvtid, distans

En vidareutbildning som hjälper dig att stödja andra.

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver verksamhet. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet. Välkommen till en utbildning där du verkligen behövs.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Stödpedagog.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • Boendestödjare 

  • LSS-handläggare

  • Omsorgspedagog
  • Pedagogisk vägledare inom funktionsnedsättning

Du har komptens att arbeta med till exempel:

  • samverkan och koordination inom såväl offentligt som privat finansierad vård
  • driva utvecklingsarbete i boende/daglig verksamhet
  • verka som handledare eller utöva mentorskap för kollegor
  • bidra med medveten pedagogisk och etisk kompetens i möte med såväl brukare som anhöriga.

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.