Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Röster om utbildningen

Malin Bergdahl-Johansson, studerande Malin studerande

Varför valde du att utbilda dig till Specialistundersköterska inom demens?
-Jag ville fördjupa mina kunskaper inom demens, tycker att det är ett jätteintressant ämne och sjukdom/sjukdomar. Med tanke på att demenssjukdomar ökar så kommer det finnas behov av specialistundersköterskor inom demens. Sedan var det också för att få kalla sig specialist. 

Vad tycker du om utbildningen och Campus Nyköping?
-Jag tycker att utbildningen har varit toppen. Jag har verkligen fördjupat mina kunskaper och har mycket nytta av det under min arbetsdag, både i bemötande, de olika sjukdomarna och även en förståelse för det normala åldrandet. 

Hur ser du på din framtid som Specialistundersköterska?
-Jag hoppas att mina kunskaper kommer till användning på Myntans äldreboende där jag jobbar idag. Kanske få gå in i lite svårare fall och ge råd och tips. Ha en genomgångar om vad demens innebär för nyanställda, till exempel till sommarvikarier.

Har du några tips till andra som vill påbörja utbildningen?
-Till alla som tvekar, gör det, hoppa på utbildningen den är verkligen intressant, men räkna med att det är 50% distans och det innebär 20 timmar/vecka i studier.

 

Zdenka Cavka, studerande Zdenka studerande

Varför valde du att utbilda dig till Specialistundersköterska inom demens?
-Jag är undersköterska sedan 16 år och för 3 år sedan börjat jag jobba på en demensavdelning. Jag valde att specialisera mig inom demens dels för att sjukdomen funnits i släkten och för att jag brinner för våra äldre och vill hälpa dem. Att genom utbildningen kunna utvecklas och få mer kompetens om demens är en stor fördel när man ska bemöta människor på rätt sätt med kognitiva nedsättningar. När man blir dement och kommer från ett annat land är det lätt att man glömmer svenska språket och bara pratar sitt modersmål. Eftersom jag kommer från Bosnien och Hercegovina är det en fördel att också prata ett annat språk. 

Vad tycker du är bra med utbildningen?
-Jag kan hjärtligt rekommendera den till alla som vill och brinner för våra dementa. Ju mer kunskap vi har om demens desto bättre omvårdnad kan vi ge. Utbildningen ger en bra kunskap om vad det innebär att få demenssjukdomar, man lär sig mycket om olika demensdiagnoser, hur man bemöter både den drabbade och anhöriga. Kursupplägget är bra med handledning och t.ex. vilka olika lagar som gäller. Och för min del en stor utveckling i språket.  

Har du något tips till de som vill påbörja utbildningen?
-Är du en som brinner för våra äldre som har någon demenssjukdom och vill hjälpa till i deras vardag ska du gå denna utbildning. Den kommer ge dig mycket och du kan hjälpa individen och alla runt omkring den drabbade. Det är ibland en tuff utbildning men jag ser hur mycket nytta jag får av den och vi hjälps alla åt. Vi behövs! Ju mer kunskap och kompetens, desto bättre vård!