Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Distansstudier - hur fungerar det?

Utbildningen genomförs på distans och studietakten är halvtid, vilket ger dig möjlighet att arbeta och studera samtidigt.

Introduktion

Utbildningen inleds med en gemensam introduktion på Campus Nyköping, dels för att lära känna varandra, dels för en genomgång av studieteknik och vad det innebär rent praktiskt att studera på distans.

Utbildningens genomförande

Du studerar när det passar dig, via din dator, hemifrån eller på lärcentrum. På lärplattformen sker all kommunikation och där finns en tydlig kurshandledning till varje kurs. Kurserna är indelade i moduler med tillhörande föreläsningar i form av korta filmer m m och du läser en kurs i taget enligt ett schema. Föreläsningarna kompletteras med varierande metodik t ex genom interaktiva övningar och gruppuppgifter. Metoderna för examination varierar och kan bestå av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och grupparbeten. De teoretiska kunskaperna får du praktiskt träna på arbetsplatser under LIA-perioderna. Du får regelbunden återkoppling genom personlig handledning och kommentarer på inlämnade uppgifter och frågor. Du får också stöd och återkoppling av generell karaktär från utbildningsledaren vid tex terminssamtal, veckobrev och fysiska träffar.

Fysiska träffar

Under utbildningens gång kommer fysiska träffar att ske 3 gånger/termin på Campus Nyköping.