Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

 

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förskunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E/G/3 i respektive kurs: 

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

samt 

 • Två års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska inom hemtjänst, sjukvård, äldreomsorg, särskilt boende, demensenhet eller liknande med vårdande arbetsuppgifter. Deltid räknas om till heltid.

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven genom att bedöma din reella kompetens. Läs mer om reell kompetens.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: 

 • Betyg
  Meritvärdering görs med utgångspunkt i de principer som UHR använder för att meritvärdera betyg ifrån gymnasieskola, vuxenutbildning och utländska betyg vid ansökningar till högskolan. Folkhögskoleomdöme omräknas och får ett jämförelsetal för respektive omdöme. Observera att meritpoäng inte ges för engelska, matematik, moderna språk och områdeskurser.
  Max antal poäng för urvalsgrunden betyg är 20 poäng.
 • Särskilt prov (NYH-provet)

  Du som är behörig sökande blir kallad till NYH-provet, som genomförs på webben. Du kan välja mellan två olika datum, men du kan bara göra provet en gång. Detta gäller även om du får flera kallelser till NYH-provet.

  Provet består av två delar:
  Del 1 testar problemlösningsförmåga och kan ge max 15 poäng.
  Del 2 testar läsförståelse och kan ge max 15 poäng.

  Max antal poäng för urvalsgrunden särskilt prov är 30.

 • Yrkeserfarenhet
  Yrkeserfarenhet från arbete som undersköterska inom vård- och omsorg, bedöms enligt följande: 0,5 poäng/arbetad månad (deltid räknas om till heltid).
  Max antal poäng för urvalsgrunden yrkeserfarenhet är 30.

Ansökan - så här gör du

Ansökan öppnar 1 februari. Du ansöker via vår ansökningswebb. Sista ansökningsdag är 7 maj.   

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.
 • Om du saknar formella betyg, kan du bifoga arbetsbetyg/intyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover eller kompetenskartläggningsformulär, läs mer om reell kompetens. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping