Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

FAQ

Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna vi får om utbildningarna till Projektledare elteknik, Elkrafttekniker och Elkonstruktör. 

Kan jag arbeta parallellt med studierna?
Utbildningen är utformad för att kunna kombineras med arbete, då den är på halvtid (ca 20 timmar/vecka) och distans med få träffar (sex stycken). De flesta som går utbildningen i dag kombinerar studierna med arbete. Vi rekommenderar dig att gå ner i arbetstid för att klara av studierna.

Hur mycket tid behöver jag sätta av för studierna?
Det är naturligtvis individuellt, men räkna med att sätta av i snitt 20 timmar/vecka. Veckorna kan också variera lite beroende på vilken kurs du läser.

Är det möjligt att läsa separata kurser från utbildningen Projektledare Elteknik?
Nej, det går tyvärr inte att läsa separata kurser från utbildningen. Har du erfarenheter/kurser sedan tidigare kan du begära att få tillgodoräkna dig. Detta görs skriftligen efter att du har antagits till utbildningen. Begäran granskas av lärare och ska därefter beslutas av ledningsgruppen. Tillgodoräknande innebär inte kortare studietid.

Hur är lektionerna upplagda, läser man individuellt eller ihop med klassen? Måste man man göra klart uppgifter till speciella datum?
Du läser våra distansutbildningar efter ett schema där varje kurs har ett fast start- och slutdatum. För varje kurs lägger lärarna upp en studieplan som beskriver vilka moment du ska göra varje vecka för att hinna med kursen på uppsatt tid. När på dygnet och om du även läser helger bestämmer du själv. Största delen av utbildningen sköter du individuellt men gruppövningar och fysiska träffar ingår som du behöver anpassa dig till.

Har man praktik heltid eller är det 50% som resten av utbildningen?
När det gäller LIA:n så kommer den att vara schemalagd på deltid, men du har möjlighet att göra den på heltid (om du vill). Viktigast är att antalet poäng/dagar blir rätt.

Leder utbildningen till auktorisation?
I utbildningen ingår de teoretiska kurserna för auktorisation. För AL gäller 4 års praktik inom lågspänning. Praktiken för auktorisation ingår inte i utbildningen. Det är Elsäkerhetsverket som handlägger ansökningar om auktorisation.

Hur ska jag gå tillväga för att få tillgodoräkna mig tidigare studier?
Efter att ha antagits till utbildningen kan du skriftligen begära om tillgodoräknande. Information om detta ges i samband med utbildningsstart.

Det var ett tag sedan jag studerade, vad kan jag göra för att förbereda mig?
Vi erbjuder alla  antagna en preparandkurs i bland annat matematik och ellära som man kan läsa under sommaren för att vara väl förberedd inför utbildningsstarten i augusti.

Har ni någon statistik på ungefär hur många som får arbete efter utbildningen?
När det avser utbildningen till Projektledare elteknik hade 100 % en anställning, varav 64 % helt eller till delvis som Projektledare (sex månader efter avslutad utbildning). Flera av de som inte arbetar som projektledare i dag har eller ska söka projektledarjobb. Enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan får 9 av 10 som tar examen från yrkeshögkolan jobb efter utbildningen. 

Hur många fysiska träffar är det under utbildningen?
I utbildningen ingår sex fysiska träffar som oftast är på Campus i Nyköping. Utbildningen inleds med två introduktionsdagar, då träffas alla studerande i Nyköping. På introduktionsdagarna får du information om utbildningen, lära känna dina studiekamrater och introduktionsföreläsning i matematik. 

Kan jag göra LIA på min arbetsplats?
Ja, om målen och innehållet i LIA:n uppfylls så kan du göra praktiken på din arbetsplats. Förfarandet är detsamma, oavsett vart du gör din LIA, det innebär att kontrakt ska skrivas och handledare utses. Din LIA-rapport och handledarens utvärdering ligger till grund för ditt betyg.

Kan jag göra min LIA utomlands?
Ja, du kan göra din LIA utomlands. Det är samma krav på handledare och kvalitet för LIA-platser utomlands som för LIA-platser i Sverige, vilket bland annat innebär att man måste kunna organisera kontakten mellan skolan och handledare/arbetsplatsen på ett tillfredställande sätt.

Kan jag söka till både Projektledare elteknik och Elkraftingenjör?
Ja, du kan söka båda utbildningarna och bli antagen till båda. 

Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningar inom Yrkeshögskolan är kostnadsfria. Däremot får du själv bekosta din studielitteratur och eventuella omkostnader( t ex resor, mat och logi) i samband med studieträffar.

Hur mycket kostar studentlitteraturen ungefär?
Det beror på om du vill köpa eller kan tänka dig att låna. Många av böckerna som krävs till utbildningen är standard på el-firmor eller finns på bibliotek. Önskar du köpa litteraturen så behöver du räkna med 1000- 2000 kr per termin.

Kan jag söka studiemedel?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel och du ansöker hos CSN. Om du planera att arbeta under studietiden finns det risk för att du har för hög inkomst för att vara berättigad till studiemedel, kontrollera med CSN.

Jag har inte den behörighet som krävs, är det kört då?
Nej, det är inte kört. Du kan ha uppnått motsvarande kunskaper på annat sätt, t ex genom arbetslivserfarenhet. Det du då behöver göra i samband med din ansökan är att skriva en motivering till varför du anser att du uppfyller kraven. Bifoga också intyg som styrker detta (t ex arbetsgivarintyg, arbetsbeskrivning, kursintyg etc). En studie- och yrkesvägledare bedömer sedan om du är behörig eller inte.