Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval.

Behörighet 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurs eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Praktisk ellära (Ellära A+B och Växelström 3-fas)

OCH

 • två års yrkeserfarenhet på heltid, av elinstallationsarbete som t.ex.: installationselektriker, servicelektriker, industrielektriker eller svagströmselektriker (deltid räknas om till heltid).

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven genom att bedöma din reella kompetens. Läs mer om reell kompetens. Om du har frågor kring reell kompetens och behörighet är du välkommen att kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Betyg
  Meritvärdering görs med utgångspunkt i de principer UHR använder för att meritvärdera betyg ifrån gymnasieskola, vuxenutbildning och utländska betyg vid ansökningar till högskolan. Folkhögskoleomdöme omräknas och får ett jämförelsetal för respektive omdöme. Observera att meritpoäng inte ges för engelska, matematik, moderna språk och områdeskurser.

  Max antal poäng för urvalsgrunden betyg är 20.
 • Yrkeserfarenhet
  Yrkeserfarenhet inom elområdet värderas enligt följande:
  0,5 poäng/arbetad månad på heltid (deltid räknas om till  heltid).

  Max antal poäng för urvalsgrunden yrkeserfarenhet är 60. 

Ansökan - så här gör du

Ansökan öppnar 1 februari. Du ansöker via vår ansökningswebb. Sista ansökningsdag är 7 maj. 

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.
 • Om du saknar formella betyg, kan du bifoga tjänstgöringsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover eller kompetenskartläggningsformulär, läs mer om reell kompetens.
 • Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping