Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Professionella samtal

50 YH-POÄNG, KVARTSFART, DISTANS

Välkommen till en professionell kurs med fokus på människan

Den här kursen riktar sig till dig som vill utveckla din samtalsteknik och kunna arbeta med människor i behov av professionellt stöd. Du får verktyg och kunskaper för att kunna genomföra professionella samtal och stötta människor i svåra situationer. Kursen startar 1 November 2021.

Utbildningens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

 • Kommunikation, hur samtal kan påverka människors förmåga och motivation för förändring.
 • Vad som skiljer samtalsmetodik utifrån olika psykologiska inriktningar men främst ”common factors” när det gäller det professionella samtalets psykologiska och behandlande funktion.
 • Struktur och förutsättningar för olika typer av samtal, t ex enskilda samtal, gruppsamtal, familjesamtal, nätverksmöten.

Efter avslutad kurs har du ha färdigheter i att:

 • Självständigt genomföra samtal med enskilda, grupper, familjer, anhöriga etc så att klienten känner sig lyssnad på och respektfullt bemött, vilket ökar möjligheten till förändring.
 • Tillämpa olika samtalsmetoder och tekniker och anpassa sitt förhållningssätt utifrån situationen.
 • Genomföra samtal där klientens perspektiv vidgas så att nya handlings- och beteendemönster blir möjliga.
 • Genom samtal hantera konflikter på ett lågaffektivt sätt som ger klienten möjlighet att finna nya vägar att uttrycka sig.

 

Efter avslutad kurs har du kompetenser att:

 • Självständigt ta ansvar för att planera, genomföra och utvärdera de samtal som ingår i klientarbetet.
 • Bedöma när, var och hur samtal ska föras, vilka som ska delta, vilken typ av samtal som krävs för klientens utveckling.
 • Se sin egen påverkan på klientmöten och utifrån detta kunna förändra sitt förhållningssätt om så krävs.
 • Tillämpa etiska ställningstaganden på samtal och i möten med klienter.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 50 YH poäng och fördelas på 4 kurser som alla ger verktyg för att kunna utföra professionella stöttande samtal. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och utbildningens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid. 

Vid kursens start ges en kortare webbaserad gemensam introduktion som ska ge bästa möjliga förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen. Vid introduktionen ges också en genomgång av kursens upplägg i relation till branschens behov och den förväntade kompetensutvecklingen för dig i din yrkesroll. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten. Syftet med detta är att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i utbildningen. 

Under kursen läser du följande:

 • Etik och kommunikation
 • Metod och tekniker
 • Personlig utveckling
 • Teoretiska utgångspunkter

Behörighet och ansökan

Här hittar du information om behörighet, urval och hur du gör din ansökan.