Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Palliativ vård - Öppen för sen ansökan!

30 YH-POÄNG, KVARTSFART, DISTANS

Utmärkt vård när det verkligen gäller

En kurs för dig med erfarenhet och som vill utveckla din förmåga att självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar.

Kursen är öppen för sen ansökan. Fram till sista ansökningsdag 24 okt 2021 kan man ansöka till kursen samt komplettera med handlingar från tidigare inlämnad ansökan. Platserna fylls i turordning för behöriga ansökningar inkomna från och med 18 september fram till ansökan stänger/ alla platser är fyllda. Behöriga ansökningar som inkommit före 18 sept får antagningsbesked 1 oktober. Kursstart 1 november.

ansök nu knapp

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

 • Palliativ vårdfilosofi och värdegrund
 • Symptom och omvårdnadsaspekter rörande fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov vid livets slut.
 • Olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.
 • Krisreaktioner och sorgebearbetning för personen vid livets slut och de närstående.
 • Vårdteamets olika roller vid palliativ vård
 • Etiska aspekter och ställningstaganden vid vård i livets slut
 • Svenska palliativregistret och Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slut

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

 • Arbeta personcentrerat utifrån palliativ vårdfilosofi.

 • Använda olika bedömningsinstrument och skattningsskalor för att bedöma symptom och risker.

 • Bedöma, genomföra och anpassa omvårdnadshandlingar utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella, etiska och existentiella behov och förutsättningar.

 • Delta i vårdteamets arbete med palliativa registret.

 • Kunna ge stöd åt närstående. 

Efter avslutad kurs har du kompetenser att:

 • Självständigt och utifrån en helhetssyn identifiera omvårdnadsproblem och föreslå olika åtgärder för att förbättra vård och omvårdnad vid livets slut samt bedöma när sjuksköterska ska kontaktas.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen omfattar 30 YH poäng. Undervisningen sker på distans med erfarna distansutbildare och kursens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons. Enstaka fysiska träffar planeras och meddelas i god tid. 

Vid kursens start ges en kortare webbaserad gemensam introduktion som ska ge bästa möjliga förutsättningar för dig att tillgodogöra dig kursen. Vid introduktionen ges också en genomgång av kursen upplägg i relation till branschens behov och den förväntade kompetensutvecklingen för dig i din yrkesroll. För att du ska få en social kontext trots distansupplägget, delas du och dina medstudenter in i mindre grupper baserat på geografiskt område för att underlätta fysiska möten. Syftet med detta är att skapa ett socialt sammanhang och kamratrespons inom gruppen och i kursen. 

 

Behörighet och ansökan

Här hittar du information om behörighet, urval och hur du gör din ansökan.