Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om utbildningen till medicinsk sekreterare. 

Hur många dagar är man i skolan?
Du är schemalagd i skolan ca en till tre dagar/vecka. Undantaget är LIA-perioderna (praktik) då du ska vara på plats fyra till fem dagar/vecka.  

Kan jag välja om jag vill gå i Nyköping eller Ronneby?
Det är en och samma utbildning med en och samma antagningsprocess. Utbildningen har en studiegrupp på vardera ort. Platserna kommer att fördelas mellan orterna Nyköping och Ronneby. I samband med din ansökan ska du önska ort och vi tillgodoser din önskan i mån av plats.  

Kan jag praktisera på min hemort?
För dig som bor i Södermanlands/Blekinge län ordnar skolan praktikplats någonstans inom länet. I möjligaste mån försöker vi hjälpa till så att du får praktisera nära din hemort. Om du bor utanför dessa län kan du själv söka din praktikplats där du önskar. 

Fungerar det att pendla till skolan?
Vi har flera exempel på studerande som pendlat till Campus Nyköping från t e x Stockholm, Västerås och Norrköping. 

Behöver man ha några särskilda kurser, för att vara behörig?
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och datorkunskap för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Det viktigaste för oss är dock inte vilka kurser du har gått, utan vad du faktiskt kan. Därför genomför vi behörighetstester i svenska och datorkunskap. Nivån på dessa motsvarar minst Svenska B och Progamhantering. Klarar du dessa tester är du behörig och går vidare in i urvalsprocessen där du konkurrerar med andra behöriga sökande. Även i urvalet har du stor nytta av goda kunskaper i dessa två ämnen.   

Jag vill gärna bli medicinsk sekreterare men jag har dyslexi. Hur ska jag göra?
Arbetsgivarna är mycket tydliga med att dyslexi eller dyskalkyli som yttrar sig som oavsiktliga felskrivningar/förväxlingar av ord, siffror eller bokstäver, är ett hinder för ett patientsäkert arbete.   

När är behörighetsprovet och hur går det till?
För att vara behörig sökande ska du göra och klara ett behörighetsprov. Provet gör du på webben ett specifikt datum och du kommer att bli kallad till detta prov, så håll koll på din e-post. Vi för sedan in ditt resultat i vårt antagningssystem och du kan också se på "Mina sidor" om du blev godkänd eller inte.

Om du klarar behörighetsprovet går du vidare till urvalet och då genomförs fler tester. Dessa tester görs på plats på Campus Nyköping eller på Kunskapskällan i Ronneby.  

Hur ska jag svara på frågan "godkänt webbprov" när jag gör min ansökan?
Du svarar nej eller lämnnar blankt, eftersom du kommer att göra provet vid ett senare tillfälle. När du har gjort webbprovet för vi in ditt resultat i vårt antagningssystem.   

Jag har inte gått någon kurs i datorkunskap, men tycker att jag har bra kunskaper i data genom mitt jobb, hur styrker jag det?
Genom att göra och klara vårt webbprov styrker du dina datorkunskaper. Se vidare ovan. Är du osäker på dina kunskaper och vill förbereda dig kan du t ex läsa kursen programhantering. 

Jag är självlärd i Officepaketet, hur styrker jag mina kunskaper?
Se ovan. 

Hur ansöker jag?
Du ansöker på vår ansökningswebb. Ansökan öppnar i februari under förutsättning att utbildningen beviljas

När är det sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag presenteras om utbildningen beviljas. 

Kan jag komplementera min ansökan efter sista ansökningsdag?
Nej, din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningdag.

När startar utbildningen?
Utbildningen startar i  aug 2021, under förutsättning att den beviljas. 

Kan jag jobba heltid samtidigt som jag studerar?
Utbildningen är platsförlagd och på heltid, vilket innebär att du inte kan arbeta heltid samtidigt. 

Hur många timmar behöver jag lägga ner på utbildningen?
Det är förstås individuellt, men ca 3-10 timmar/vecka är lärarledd undervisning i skolan den första terminen och till det kommer en hel del hemuppgifter. Många lägger ner ca 40 timmar/vecka. 

Kan jag jobba extra under studierna?
Det finns det studerande som gör, men det är naturligtvis individuellt. Räkna med att studier på heltid är som att arbeta heltid. 

Var i Ronneby är utbildningen?

I kunskapskällan Ronnebys lokaler på Soft Center, Fridhemsvägen 19. 

Hur ser löneläget ut för medicinska sekreterare?
I Region Sörmland ligger medianlönen på 26800 kr . I Stockholm betalar man generellt lite högre löner och privata vårdcentraler kan i bland betala lite mer. 

Vart kan jag vända mig för att få prata med någon som jobbar som Medicinsk sekreterare?
Gilla vår sida på Facebook (Medicinsk sekreterare) och ställ en öppen fråga, så får du säkert kontakt med någon som gärna berättar om sin vardag på jobbet. 

Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningen kostar inget, men du får själv bekosta studielitteratur och eventuella resor. 

Kan jag söka studiemedel?
Ja, du kan söka studiemedel hos CSN. 

Krävs det arbetslivserfarenhet för att läsa utbildningen?
Nej, det är inget krav. 

Jag är 40 år, är jag för gammal för att söka?
Nej, våra studerande är mellan 20 och 60 år. 

Bedrivs utbildningen på flera orter?
Ja, den bedrivs simultant i Nyköping och Ronneby. Tekniken som används kallas för telebild eller videokonferens. Tekniken fungerar så att läraren är på plats i Nyköping och de studerande är i klassrum på respektive ort ( Nyköping, Ronneby). De ser och hör läraren via en stor skärm och kan ställa frågor precis som om de befunnit sig i samma rum som läraren.

Måste jag ha betyg från gymnasiet i svenska och engelska?
Det krävs goda kunskaper i dessa ämnen och svenskan testar vi i samband med antagningsprocessen så de formella betyget är inte viktigt. Däremot krävs det att du har betyg i Engelska 5/A eller motsvarande kunskaper.

Kan jag ha nytta av något jag läste på Vårdlinjen på 80-talet så att jag kan tenta av eller måste jag läsa allt?
Du kommer nog att känna igen saker i kursen Anatomi och sjukdomslära, men troligen räcker det inte för att tillgodogöra dig kursen.

Jag tycker att det här med behörighet är krångligt, vad gör jag?
Först kan du läsa igenom sidan Behörighet och ansökan. Om du känner att du vill veta mer, boka tid hos en studie- och yrkesvägledare, t ex här på Campus Nyköping eller kontakta vår antagning.

Goda datorkunskaper, betyder det att jag måste ha rätt fingersättning?
Nej, du behöver inte ha rätt fingersättning, det får du lära dig under utbildningen. Det du behöver är goda kunskaper i hanteringen av datorn och de vanligaste programmen. 

Jag undrar hur det behörighetsgivande webbprovet ser ut, vad är det ni testar?
I datordelen ställer vi frågor kring praktisk programhantering, det kan till exempel vara vad som händer när man använder en viss funktion i Word.
I svenskadelen handlar det mycket om språkkänsla och det kan till exempel vara att du ska hitta de språkliga felen i en mening.

Båda proven består av ett flertal frågor med svarsalternativ som du ska välja mellan, och du har en begränsad tid på dig. 

Jag har läst Hälso- och sjukvårdsadministration på högskolan, kan jag tillgodoräkna mig den?
Det är svårt att svara på rakt av. Det går till som så att om/när du har blivit antagen till utbildningen kan du lämna in ett utförligt underlag på vad kursen innehöll och så jämför vi våra kurser och fattar ett beslut. Det finns inga nationella kursplaner för utbildning till medicinsk sekreterare, så det ser ganska olika ut på olika utbildningar.