Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förkunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs följande yrkeserfarenhet: 

Minst två års sammantagen yrkeserfarenhet från musik- och eventbranschen i någon av rollerna: 

 • Konsertarrangör
 • Produktionsledare
 • Projektledare
 • Kundansvarig inom event eller motsvarande befattning

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser sker ett urval baserat på yrkeserfarenhet och tidigare utbildning. 

Tidigare utbildning

Längre utbildning (minst två år) på eftergymnasial nivå inom event eller projektledning med inriktning musik- och eventbranschen, 3 poäng.
Max antal poäng för urvalsgrunder tidigare utbildning är 3.

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet från musik- och eventbranschen (i någon av rollerna: Konsertarrangör, Produktionsledare, Projektledare, Kundansvarig inom event eller motsvarande befattning), bedöms enligt följande (deltid räknas om till heltid):

 • 3 år, 5 p
 • 5 - 9 år, 10 p
 • 10 år, 15 p

Max antal poäng för urvalsgrunden yrkesfarenhet är 15. 

Ansökan - så här går det till

Ansökan är stängd. 

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Det är viktigt att du kan styrka två års sammantagen yrkeserfarenhet från musik- och eventbranschen i ovanstående yrkesrollerna. Det kan du göra genom tjänstgöringsintyg eller genom skriftlig kundreferens om du är egenföretagare.
För att kunna göra bedömningen så är det viktigt att varje intyg/referens innehåller följande:

 • Tidsperiod och omfattning för anställningen/uppdraget.
 • Din yrkesroll i projektet.
 • Kort beskrivning av dina ansvarsområden.

Observera att vi i urvalet även tittar på yrkeserfarenhet inom berörda yrkesroller som sträcker sig längre än två år samt tidigare utbildning inom projektledning för musik- och eventbranschen. För att öka chansen att bli antagen till kursen vid ett stort antal behöriga så är det viktigt att du styrker detta i din ansökan.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag 17 september. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek, eller via app i smartphone)
 • fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping.