Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Hållbara event - Öppen för sen ansökan

Kvartsfart, 15 YH-poäng

Nöjesbransch i framtiden

Det råder brist på kunskap om hållbarhet inom nöjesbranschen samtidigt som efterfrågan hela tiden växer och kraven på en hållbar upplevelseindustri ökar. Denna kurs riktar sig till dig som idag arbetar inom musik- och eventbranschen och som vill vara i framkant och vara med och utveckla omställningen inom upplevelseindustrin till en mer hållbar bransch. Kursen är kostnadsfri och utgörs av en kvällsföreläsning i veckan samt självstudier och studieuppgifter. Du får använda befintliga projekt från ditt arbete i kursen och du kan med fördel jobba samtidigt som du studerar. Kursen startar 1 november och avslutas 18 februari 2022. Missa inte chansen, sök redan idag!

Kursen är öppen för sen ansökan. Fram till sista ansökningsdag 24 okt 2021 kan man ansöka till kursen samt komplettera med handlingar från tidigare inlämnad ansökan. Platserna fylls i turordning för behöriga ansökningar inkomna från och med 18 september fram till ansökan stänger/ alla platser är fyllda. Behöriga ansökningar som inkommit före 18 sept får antagningsbesked 1 oktober. Kursstart 1 november.

ansök nu knapp

Kursens mål

Efter genomförd kurs har du kompetens för att identifiera, utveckla  och sälja in hållbara affärsmöjligheter inom musik- och eventbranschen.

Vidare får du färdigheter i att:

  • Utöva hållbart ledarskap
  • Tillämpa hållbarhetslagen
  • Bedriva arrangörskap med betoning på miljö, säkerhet och den hållbara affären
  • Göra hållbara val ur ett eventperspektiv och kunna argumentera för dem 

Kursens innehåll

Kursen riktar sig till dig med erfarenhet av branschen och kursupplägget utgår från kursdeltagarnas samlade erfarenhet, främjar och uppmuntrar utbyte av tankar, idéer, och visioner i arbetet med att utveckla hållbara event.

Under kursen får du kunskaper om hållbarhetslagen och dess innebörd för branschen, hur branschen idag ser på hållbarhetsfrågor och kommande utmaningar. Kursen tar även upp hållbar ekonomi och miljöcertifiering av företag och event. Undervisningen leds av huvudlärare med gedigen erfarenhet från branschen samt flera gästföreläsare med specialistkompetens inom hållbarhet. 

Möt kursens lärare Agneta Josephson och Lars Redin.
 

Kursens upplägg

Kursen genomförs med 25% studietakt under 12 veckor med undervisning i grupp, fysiskt på plats eller online, samt enskilda studier. Via vår lärplattform får du tillgång till föreläsningsmaterial och uppgiftsbeskrivningar. Gruppundervisningen sker vid i förväg kommunicerade tillfällen. Examination sker genom inlämningsuppgifter och tentamen.  

Kursen bedrivs fysiskt på plats i Stockholm och Nyköping, men kan också ske online via Zoom om du bor på annan ort (med undantag för de två tillfällen i Nyköping som sker på plats). Detta för ökad flexibilitet och begränsning av resande i coronatider. Föreläsningarna kommer dock inte att finnas tillgängliga i efterhand.

Vi förespråkar fysisk närvaro på föreläsningarna då det ökar kvaliteten på kunskapsinhämtningen att vara i rummet, möta föreläsarna, kunna ställa frågor direkt och interagera med de andra kursdeltagarna. 

Behörighet och ansökan

För att vara behörig till kursen behöver du ha gymnasieexamen eller motsvarande samt minst två års sammantagen yrkeserfarenhet från musik- och eventbranschen i någon av rollerna: 

  • Konsertarrangör
  • Produktionsledare
  • Projektledare
  • Kundansvarig inom event eller motsvarande befattning

Detaljerad information om behörighet hittar du via länken:

Fördjupad information om behörighet, urval och hur du gör din ansökan.

 

 

Har du frågor? Kontakta Utbildningsledare Kristina Dahlberg på telefon 073 149 39 98 eller eposta till kristina.dalberg@nykoping.se