Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kommande utbildningar

Här presenterar vi de nya yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2019 om de beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut från MYH kommer i januari. 

 • CAD-konstruktör, mekanik
 • Inköpare/upphandlare med hållbarhetskompetens
 • Lärarassistent
 • Socialadministratör
 • Specialistbarnskötare

CAD-konstruktör mekanik

2 ÅR, HELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Tillverkningsområdet i teknikbranschen är i ständig utveckling och för att produktutvecklingen ska gå framåt krävs kvalificerade CAD-konstruktörer. Som CAD-kontruktör har du ett kreativt yrke där du arbetar med produktutveckling och teknisk design i tillverkningsföretag eller på teknikkonsultföretag. Utbildningen ger dig kompetens inom CAD-programvaror för 2D och 3D-ritningar, matematik, mekanik, hållfastlära samt tillverknings- och produktionsmetoder. Det råder en stor nationell efterfrågan på CAD-konstruktörer och din förmåga att utveckla idéer till produkter samt kunskaper inom konstruktionsteknik och teknisk design kommer att vara eftertraktade. Om är intresserad av teknik, design och vill ha utvecklande och ansvarfulla arbetsuppgifter är det här yrket för dig.  

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Avancerade CAD-system, 2D och 3D
 • 3D-CAD simulering och modellering
 • Mekanik och hållfasthetslära
 • Modifiering och optimering av konstruktioner med optimeringsverktyg i CAD

Vidare har du kompetenser för att:

 • Reflektera över hela produktionskedjan från ritning till slutprodukt
 • Problemlösa och analysera CAD-modeller
 • Felsöka, korrigera, modellera och dimensionera i CAD-verktyg

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på distans på heltid och är ca två år lång. Utbildningen till CAD-konstruktör innehåller kurser som teoretiskt lär ut och praktiskt tränar dig i programvaror och system. Undervisningen sker via distans och lärplattform, vilket innebär att du kan studera när det passar dig bäst. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. I utbildningen ingår två fysiska träffar/termin på Campus Nyköping. 


Under utbildningen läser du följande kurser:

 • CAD 1: CAD för konstruktörer
 • CAD 2: Problemlösning och analys
 • Examensarbete
 • Konstruktionsmaterial och hållbarhet
 • Konstruktionsteknik
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbetet 2
 • Mekanik och hållfastlära
 • Projektledning och produktutveckling för konstruktörer
 • Tillverknings- och produktionsmetoder
 • Systemutveckling
 • Tillämpad matematik

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt l,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs lägst betyget E i följande gymnasiala kurser:

 1. Matematik 2, 100p
 2. CAD 1, 50p 

Eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2019 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2019. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Inköpare/upphandlare med hållbarhetskompetens

2 ÅR, HELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Företag och offentliga verksamheter har idag växande krav på sig gällande miljö och sociala förhållanden och allt fler företag arbetar för att stärka sitt hållbarhetsfokus. Det ställer också krav på att inköpare/upphandlare har en kompetens inom hållbarhet. Som inköpare/upphandlare arbetar du med att köpa in varor och tjänster, såväl i privata företag som inom offentlig sektor. Du arbetar strategiskt för att uppnå en hållbar verksamhet och leverantörskedja samt ställa relevanta krav utifrån t.ex. produkters miljöaspekter, livscykelkostnader, arbetsrättsliga villkor hos producenter och leverantörer. Den starka ekonomin och den ökade efterfrågan på varor och tjänster gör att efterfrågan på inköpare/upphandlare är stor. Det här är utbildningen för dig som vill bidra till en hållbarare värld. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om:

 • Inköps- och upphandlingsprocessen
 • Inköps- och upphandlingsområdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor
 • Miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling
 • Strategiarbete inom yrkesområdet

Vidare har du kompetenser för att:

 • Ställa hållbarhetskrav vid inköp och offentliga upphandlingar i enlighet med gällande lagstiftning
 • Kommunicera vikten av hållbarhetsarbete gentemot intressenter
 • Stödja ledning och kollegor i det övergripande hållbarhetsarbetet
 • Genomföra ekonomiska beräkningar inom yrkesområdet

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är på heltid och distans på två år. Undervisningen sker via distans och lärplattform, vilket innebär att du kan studera när det passar dig bäst. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. I utbildningen ingår två fysiska träffar/termin på Campus Nyköping.

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Affärsförhandling och dialog
 • Digitala verktyg och datahantering
 • Ekonomi för inköpare/upphandlare
 • Examensarbete
 • Hållbar utveckling för inköpare/upphandlare
 • Lagstiftning och avtalsrätt
 • Leverantörsbedömning och riskanalys
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Offentlig upphandling och upphandlingslagstiftning
 • Omvärldsbevakning
 • Projektledning för inköpare/upphandlare
 • Standarder, certifieringar och märkningar
 • Strategiskt inköp
 • Uppföljning och utvärdering

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper  

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs lägst betyget E i följande gymnasiala kurser:

 

 1. Engelska 6, 100p
 2. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Utbildningsstart och ansökan 

Utbildningen startar i augusti 2019 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2019. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Lärarassistent

2 ÅR, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Skolan har i dag stora rekryteringsutmaningar samtidigt som antalet barn och elever ökar. Prognosen säger att lärarutbildningen inte kan lösa bristen utan det krävs andra insatser. En av lösningarna är att anställa lärarassistenter som har kunskaper bl.a. inom didaktik och skolans värdegrund. Som lärarassistent kan du göra skillnad i skolan genom att skapa goda förutsättningar för lärande och vara en avlastning för lärarna. Du kommer bli en viktig resurs i arbetslaget, såväl i planering som genomförande och uppföljning av undervisning. Det här är utbildningen för dig som vill vara med och forma framtidens skola. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Elevers lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv
 • Barn och ungdomars grupprocesser
 • Diskrimineringsgrunderna
 • Skolans organisation, värdegrund och styrdokument

Vidare har du kompetenser för att:

 • Identifiera utanförskap och i yrkesrollen arbeta förebyggande och inkluderande
 • I samverkan med läraren och arbetslaget planera och genomföra undervisning
 • Stödja läraren och arbetslaget i användandet av digitala verktyg och medier

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. I utbildningen ingår ca två fysiska träffar/termin på Campus Nyköping. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Didaktik för lärarassistenter 1
 • Didaktik för lärarassistenter 2
 • Elevers lärande
 • Examensarbete
 • Integration i skolan
 • Kommunikation och IT
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Skolans organisation och styrdokument

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk
 4. eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2019 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2019. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Socialadministratör

1 ÅR, HELTID
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Allt mindre av socialsekreterarnas tid kan läggas på att möta klienter samtidigt som kraven på administration och dokumentation inom området har ökat. Som socialadministratör arbetar du för att avlasta socialsekreterarna och arbetar bl.a. med dokumentation, administration, ekonomi, rapportering av statistik samt utskick av informationsbrev och handlingar. Socialadministratörer kan arbeta offentligt inom t.ex. socialtjänsten eller inom privat sektor. Utbildningen ger dig kvalificerad kompetens inom administration och dokumentation för att kunna bedriva ett rättssäkert arbete och hjälpa de individer som uppsöker socialtjänsten.

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Administration och dokumentation inom yrkesområdet
 • Det sociala arbetets organisation och villkor
 • Socialtjänstens roll, organisation, olika yrkesgrupper och stödjande funktioner
 • Yrkesetiska principer, värdegrund och likabehandlingsarbete

Vidare har du kompetenser för att:

 • Ansvara för administration och dokumentation inom delar av socialtjänstens
  verksamhetsområde
 • Kommunicera säkert, tydligt och professionellt med klienter, kollegor och andra målgrupper

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är på ett år och bedrivs på heltid och är platsförlagd till Campus Nyköping. En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete) som du gör på en arbetsplats där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. 

 

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Det sociala arbetets organisation och värdegrund
 • Dokumentation och skriftlig språkbehandling
 • Ekonomi inom socialt arbete
 • Examensarbete
 • IT och digital kompetens
 • Kommunikation och säkerhet
 • Lagstiftning inom socialt arbete
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, 
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4.  genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs särskilda förkunskaper.

 
Följande gymnasiala kurser med betyget lägst E, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt:

 

 1. Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, 100p

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2019 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2019. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

 

Läs mer Visa mindre

Specialistbarnskötare

2 ÅR, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. Det finns ett behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Detta är en vidareutbildning för barnskötare som bl.a. ger specialistkunskaper inom didaktik. Du arbetar med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål där huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Det är ett ansvarsfullt jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt där du planerar och genomför projektarbete i barngrupp. Du fungerar också som handledare åt förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl.a. kunskaper om:

 • Förskoledidaktiska teorier
 • Förskolans utbildningsuppdrag
 • Barns utveckling och lärande på ett fördjupat plan
 • Lärmiljöer och olika verktyg för utveckling

Vidare har du kompetenser för att:

 • Handla efter demokratiska värden samt kommunicera och förankra förskolans värdegrund 
 • Bedriva undervisning utifrån ett utforskande förhållningssätt
 • Använda digitala verktyg i undervisning och dokumentation
 • Använda verktyg som miljö, material och estetik på ett medvetet sätt i undervisningen 

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • En förskola för alla
 • Examensarbete
 • Förskolan - en demokratisk arena
 • Förskolans didaktik 1
 • Förskolans didaktik 2
 • Förskolans historia och uppdrag
 • Hållbar utveckling
 • Ledarskap
 • Lek och estetiska lärprocesser
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Krav på särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs betyget E/G/3 i följande gymnasiala kurser:

 1. Pedagogiskt arbete, 200p
 2. Barns lärande och växande, 100p

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2019 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2019. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Har du hittat utbildningar som kan vara intressanta för dig?