Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kommande utbildningar

Här presenterar vi de nya yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2021 om de beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut från MYH kommer i januari.  

 • Systemutvecklare.NET
 • Driftchef inom servicebranschen
 • Teamledare inom kommunal verksamhet
 • Trädgårdsmästare-odling, innovation och företagande
 • Teamledare inom servicebranschen
 • Optiksäljare
 • Specialistundersköterska-psykisk ohälsa

Systemutvecklare.NET

2 ÅR, HELTID, NYKÖPING, ESKILSTUNA
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Sverige ligger långt framme i den digitala utvecklingen och efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare som kan fortsätta driva den framåt är stor. Kompetensbristen är idag en av branschens stora utmaningar. Som systemutvecklare arbetar du med att fram nya och utveckla befintliga IT-system och är en central kompetens för den digitala utvecklingen. I din roll som systemutvecklare planerar, utför och identifierar du resursbehov för att genomföra specialiserade arbetsuppgifter som att utveckla applikationer, system och arbeta efter agila arbetsmetoder. Välkommen till en utbildning som tar dig med på den digitala utvecklingsresan. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Molntjänster
 • Databaser
 • Ramverken .NET och .NET Core
 • Frontend-ramverk
 • WebAPI, REST

Vidare har du kompetenser för att:

 • Utveckla webbapplikationer i C# med ASP.NET Core
 • Utveckla applikationer i C# med .NET framework och .NET Core
 • Arbeta efter agila arbetsmetoder med applikationsutveckling
 • Självständigt kunna utveckla system, applikationer och databaser med programmeringsmetoder, driftsätta och exekvera i och utanför en molnmiljö. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är platsförlagd på heltid under två år och kan läsas i Nyköping eller Eskilstuna. Undervisningen varvar med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Agila projekt
 • Arkitektur av applikationer i .NET C#
 • Cleancode och testbar arkitektur
 • Examensarbete
 • Informationssäkerhet
 • Kommunikation för systemutvecklare
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Programmering i .NET C# 1
 • Programmering i .NET C# 2
 • Systemutvecklingens grunder
 • Utveckling av webbapplikationer
 • Utvecklingsverktyg och DevOps

Behörighet till Yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper  

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs lägst betyget E i följande gymnasiala kurser: 

 1. Engelska 6, 100p
 2. Matematik 2 
 3. Programmering 1

Utbildningsstart och ansökan 

Utbildningen startar i augusti 2021 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2021. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Driftchef inom servicebranschen

1 ÅR, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Servicebranschen sysselsätter idag över 56 000 personer inom lokalvård, hemservice, sanering och facility management. Det finns idag ett stort behov av driftchefer som kan driva verksamheten. Som driftchef leder och planerar du verksamheten utifrån dess mål och givna processer, du arbetar med verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar inom servicebranschen och som vill utvecklas och ta mer ansvar. I din nya roll kommer du arbeta med kundansvar, arbetsgivar- och personalansvar, budget samt kvalitet- och arbetsmiljöfrågor. Välkommen att nästa steg i karriären. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Driftchefsrollen
 • Lagar och avtal som reglerar servicebranschen
 • Verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling
 • Verksamhetens ekonomi

Vidare har du kompetenser för att:

 • Leda och planera verksamheten med kunden i fokus
 • Självständigt leda och planera verksamheten utifrån dess mål och givna processer
 • Genomföra kvalitetsuppföljningar och utvärderingar

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning på 1 år med 8 stycken obligatoriska träffar. Studietakten är på 50%, så att du delvis kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Arbetsmiljö
 • Driftchefsrollen inom servicebranschen
 • Examensarbete
 • Hållbarhet och miljö
 • Kundvård
 • Kvalitetsuppföljning och utvärdering
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Organisation och verksamhetsutveckling
 • Retorik och presentationsteknik för driftchefer
 • Verksamhetsplanering

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk
 4. eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande yrkeserfarenhet:

 • 2 års yrkeserfarenhet på heltid inom städning, sanering, hemservice, facility management, fastighetsservice, turism, hotell, restaurang, handel eller vård. 

 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2021 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2021. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Teamledare inom kommunal verksamhet

1 ÅR, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Behovet av arbetskraft inom den offentliga tjänstesektorn kommer att vara högt de kommande åren. Teamledare behövs för att leda den dagliga driften inom kommunala verksamheter som exempelvis måltidsservice, fastighetsservice, lokalvård, vaktmästeri och social omsorg. Som teamledare planerar och leder du arbetet i en personalgrupp utan att själv ha personalansvaret för medarbetarna. Du schemalägger samt coachar, motiverar och leder din grupp mot uppsatta mål och agerar kontakt ut mot kunden. Välkommen till ett jobb där du tar ledningen.   

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Att verka som teamledare i en politiskt styrd organisation
 • Schemaläggning, bemanning och semesterplanering
 • Kommunal ekonomi och hur den kommunala budgetprocessen påverkar verksamheten
 • Kvalitetsuppföljning och utvärdering

Vidare har du kompetenser för att:

 • Leda och planera det dagliga arbetet i en personalgrupp i en politisk styrd organisation
 • Tillämpa lagar och avtal i den dagliga planeringen
 • Planera, genomföra och följa upp möten med personalgruppen
 • Motivera och engagera medarbetare

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är 1 år lång med 4 obligatoriska träffar på Campus Nyköping. Studietakten är på halvtid och studierna varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Kvalitetsuppföljning och utvärdering
 • LIA 1
 • Planering av det dagliga arbetet i politiskt styrda organisationer
 • Retorik  och presentationsteknik för teamledare
 • Teamledarrollen i kommunala verksamheter

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande yrkeserfarenhet:

 

 • 2 års yrkeserfarenhet på minst halvtid inom kommunala verksamheter såsom måltidsservice, fastighetsservice, lokalvård, vaktmästeri och social omsorg eller motsvarande yrkeserfarenhet inom andra sektorer. 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2021 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2021. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Trädgårdsmästare-odling, innovation och företagande

1,5 ÅR, HELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Vår konsumtion av grönsaker, frukt och bär har ökat kraftigt de senaste åren och högre krav ställs på närodlat och hållbart producerade livsmedel. Som trädgårdsmästare med inriktning odling, innovation och företagande jobbar du med att planera och organisera skötsel och odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär. Som trädgårdsmästare inom odling har du specialiserade kunskaper för att optimera odlingsresultatet genom bl a bevattning, gödsling och växtskydd. Du har också kunskaper inom innovation för utveckling av nya produkter, tjänster och effektiva arbetsprocesser samt kunskaper för att kunna driva ditt egna hållbara företagande. Välkommen till den gröna näringen.

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär
 • Ogräs, skadegörare, sjukdomar och bekämpning av dessa
 • Växtkännedom om grönsaker, kryddor, frukt och bär
 • Odling-skörde- och lagringsprocesserna

Vidare har du kompetenser för att:

 • Välja gröda utifrån förutsättningar på plats och möjlighet till förädling
 • Ta jordprov, tolka och analysera svaret för att få ett optimalt odlingsresultat
 • Ta fram budget, försäljningsstrategier, affärsplaner och prissätta

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är 1,5 år lång med 14 obligatoriska träffar. De platsbundna träffarna utgår från Sörmlands naturbruk som inkluderar Öknaskolan och Nynäs slott. Där finns alla förutsättningar och utrustning som krävs för de praktiska momenten. Vi erbjuder boendemöjligheter i samband med de platsbundna träffarna. Utbildningen innehåller också teoretiska föreläsningar och grupparbeten. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Ekonomi, företagande och ledarskap inom gröna näringar
 • Examensarbete
 • Förädling och innovation
 • Hållbara fruktträd och bärbuskar
 • Hållbart och innovativt företagande inom gröna näringar
 • Maskin- och redskapskunskap
 • Odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär
 • Praktisk markkunskap
 • Teoretisk markkunskap
 • Växter och odlingsförutsättningar
 • Växtskydd i trädgårdsodlingen

 

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Fordon och redskap
 • Marken och växternas biologi
 • Växtkunskap 1

Och:
Minst ett års yrkeserfarenhet på minst halvtid inom odling, professionellt eller ideellt. 

 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2021 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2021. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Teamledare inom servicebranschen

1 ÅR, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Antalet anställda inom serviceyrket som lokalvård, hemservice, sanering och facility management har ökat de senaste åren och branschen har idag svårigheter att hitta personal med rätt kompetens som kan leda arbetet. Som teamledare ansvarar du för att leda och planera det dagliga arbetet för en personalgrupp utan att ha personalansvaret. Du coachar, motiverar och leder din arbetsgrupp mot uppsatta mål. Under utbildningen får du specialiserade kunskaper inom schemaläggning, bemanning, kvalitetskontroller med uppföljning samt kundvård och service. Välkommen till ett jobb där du tar ledningen.   

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Teamledarrollen
 • Schemaläggning, bemanning och semesterplanering
 • Lagar och avtal som reglerar planeringen av det dagliga arbetet i en personalgrupp inom servicebranschen 
 • Kvalitetskontroller och uppföljning

Vidare har du kompetenser för att:

 • Leda och planera det dagliga arbetet i en personalgrupp med kunden i fokus
 • Tillämpa lagar och avtal i den dagliga planeringen
 • Planera, genomföra och följa upp möten med personalgruppen
 • Motivera och engagera medarbetare

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är 1 år lång med 4 obligatoriska träffar på Campus Nyköping. Studietakten är på halvtid och studierna varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Kvalitetsuppföljning 
 • LIA 1
 • Teamledarrollen inom servicebranschen
 • Retorik  och presentationsteknik för teamledare
 • Verksamhetsplanering

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande yrkeserfarenhet:

 

 • 2 års yrkeserfarenhet på minst halvtid inom lokalvård, fastighetsservice, sanering, facility management, restaurang, handel eller vård. 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2021 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2021. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Optiksäljare

1 ÅR, HELTID, NYKÖPING, ESKILSTUNA, KATRINEHOLM
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Optikbranschen står idag inför utmaningar att rekrytera välutbildade säljare med rätt kompetens då yrkesrollen optiksäljare håller på att förändras mot en mer specialiserad nivå. Som optiksäljare är du serviceinriktad och arbetar i optikbutik med att ge kunden kvalificerad vägledning vid köp av glasögon och kontaktlinser. Du bistår också optikern genom att utföra förberedande tester inför synundersökning, justerar glasögon samt hanterar maskiner och verktyg i optikverkstaden. Under utbildningen får du bland annat specialiserade kunskaper inom optik, ögats anatomi och sjukdomar samt kunskaper om inköp, hygienrutiner och dokumentation. Välkommen till ett klarsynt yrke. 

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Optikbranschen och dess olika yrkesroller
 • Synundersökningar - syfte och genomförande
 • Ögats anatomi, synfel och ögonsjukdomar
 • Grundläggande optik och sambandet mellan öga och glas

Vidare har du kompetenser för att:

 • Informera om och sälja optiska produkter enligt optikers ordination och efter kundens behov
 • Justera, mäta, pricka och märka glasögon och glas
 • Hantera verktyg, instrument och maskiner för att utföra vanligt förekommande  verkstadsarbete i optikbutik

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är på heltid under 1 år och kan läsas i antingen Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm. Utbildningen innehåller föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiska övningar. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Branschspecifik försäljning och rådgivning
 • Examensarbete
 • Kontaktlinsteknik
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Optik och produktkunskap
 • Optikteknik
 • Synprövning avseende körkortstillstånd för behörighet i grupp 1
 • Ögats anatomi och sjukdomar

 

För att vara behörig sökande krävs grundläggande behörighet.

 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2021 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2021. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre

Specialistundersköterska-psykisk ohälsa

2 ÅR, DELTID, DISTANS
Intresseanmälan

Yrkesrollen

Den psykiska ohälsan blir alltmer spridd över alla åldrar i samhället och är en stor utmaning för såväl den enskilde som för samhället. Bristen på undersköterskor med specialistkompetens inom psykisk ohälsa är stor. Det här är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska. Som specialistundersköterska har du ett ansvarsfullt jobb där du arbetar för att genomföra och följa upp god vård och omsorg samt att arbeta personcentrerat. Du fungerar också ofta som handledare för kollegor samt har ett utökat ansvar för enhetens kvalitetssäkring, dokumentation och utvecklingsarbete. Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa samt om utredning, behandling och omvårdnad vid olika psykiska ohälsotillstånd. Välkommen till en betydelsefull utbildning.  

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du bl a kunskaper om:

 • Psykisk hälsa och ohälsa ur olika perspektiv, i livets olika skeenden och olika frisk- och riskfaktorer
 • Olika psykiska ohälsotillstånd och diagnoser, deras konsekvenser för individ och närstående
 • Utredning, behandling, omvårdnad och omsorg vid olika psykiska ohälsotillstånd
 • Insatser för återhämtning vid olika psykiska ohälsotillstånd inkl. förebyggande insatser

Vidare har du kompetenser för att:

 • Arbeta utifrån ett personcentrerat, salutogent, etiskt och professionellt förhållningssätt
 • Söka information och kunskap om psykisk ohälsa och olika diagnoser samt delge detta till andra
 • Planera, utföra, utvärdera och dokumentera vård och omsorg 

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på distans under 2 år med 3 obligatoriska träffar/termin på Campus Nyköping. Studietakten är på 50% så att du delvis kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Utbildningen innehåller föreläsningar, webbinarium, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats. 

 

Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Arbetsmetoder för god vård och omsorg
 • Etik och bemötande
 • Examensarbete
 • Handledning, pedagogik och kommunikation
 • Kvalitetsarbete och välfärdsteknik
 • LIA
 • Psykisk hälsa och ohälsa

 

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Och:
2 års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri, funktionshinderområdet eller liknande med vårdande arbetsuppgifter. 
 

Utbildningsstart och ansökan

Utbildningen startar i augusti 2021 under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljar utbildningen. Om utbildningen beviljas öppnar vi för ansökan i februari 2021. Besked om beviljande kommer i januari. Lämna gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart utbildningen är öppen för ansökan.

Läs mer Visa mindre