Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

FAQ

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får om utbildningen till integrationspedagog.

 

Jag har jobbat inom flera olika verksamheter i mitt arbetsliv. Uppfyller jag behörighetskraven för arbetslivserfarenhet?
Utbildningens särskilda förkunskapskrav säger att du behöver yrkeserfarenhet omfattande minst ett års arbete på heltid inom integration, pedagogisk verksamhet, eller socialt område.

Vad menas med arbete inom integration?
Hit räknas arbete inom exempelvis HVB-ensamkommande, Migrationsverkets verksamheter, projekt som innefattar integration t ex Arbetsförmedlingen, boendestöd eller liknande.

Vad menas med arbete inom pedagogisk verksamhet? 
Hit räknas arbetslivserfarenheter inom exempelvis förskola, skola, utbildning och vuxenutbildning i olika former och även specialpedagogisk verksamhet eller liknande.

Vad menas med arbete inom socialt område?
Hit räknas arbete inom vård, äldreomsorg, personlig assistans, socialpedagogik eller liknande.

Hur vet jag att min ansökan har mottagits?
Du får en bekräftelse till den mailadress du uppgav när du skapade din ansökan.

Hur fungerar det med LIA om jag redan yrkesarbetar inom området?
LIA 1 och LIA 2 är obligatoriska kurser i utbildningen. De har funktionen av fördjupning och är ett sätt att omsätta dina teoretiska kunskaper i en verksamhet. LIA har samma studietakt som utbildningen, det vill säga 50%. Detta innebär att du gör din LIA med omfattningen 20 timmar/vecka.

Kan jag genomföra min LIA på min nuvarande arbetsplats?
Ja, under förutsättning att ett avtal om LIA tecknas. En handledare med adekvat utbildning skall också tillsättas för att LIA skall vara möjligt. 

Hur går studierna till när man läser på distans?
Utgångspunkten för studierna är vår lärplattform på webben. Där får du ta del av föreläsningar, uppgifter och grupprocesser i olika former. Där kommunicerar du också med lärare och andra studerande och lämnar in dina studieuppgifter. 

Det står att utbildningen innehåller 6 obligatoriska träffar i Nyköping. Vad innebär det?
Det betyder att du måste närvara vid dessa 6 träffar. Träffarna äger rum i augusti, december och maj varje läsår och omfattar 1-2 dagar/tillfälle. Träffarna är viktiga tillfällen för dig då du får möjlighet att träffa lärare, utbildningsledare och andra studerande i din studiegrupp. Träffarna innehåller också delar av kursmoment. 

Vad innehåller det särskilda provet och hur förbereder jag mig?
Det särskilda provet testar dina förutsättningar att klara utbildningen. Det innehåller moment såsom läsförståelse och förmåga att uttrycka dig i skrift. Du kan alltså inte förbereda dig genom att läsa på något material. Det särskilda provet kan ge dig upp till 30 poäng att lägga till din totala mertpoäng i urvalsprocessen.