Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Att studera på distans

Utbildningen genomförs på distans med sex träffar på Campus Nyköping. Studietakten är 50 procent, så att du kan arbeta samtidigt som du studerar. 

Utbildningens inleds med en platsförlagd introduktion för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. En genomgång av utbildningen och kursernas upplägg i relation till yrkesrollen ger dig förståelse och ett sammanhang som skapar motivation för varje enskilt moment. För att få en god sammanhållning och en tillåtande lärmiljö ingår också teambuilding.

Varje kursmoment är genomtänkt och kopplat till ett behov på arbetsmarknaden och vi strävar efter under hela utbildningens gång att denna koppling ska vara tydlig . 
Arbetssätt varierar beroende på kurs och för att tillgodose allas behov. Föreläsningar varvas med gruppuppgifter och/eller enskilda uppgifter och projekt. Examinationsformerna varieras och kan t ex bestå av skriftliga tentor, praktiska prov eller olika typer av inlämningsuppgifter. 
Studiematerial, såsom föreläsningsbilder och uppgiftsbeskrivningar finns kontinuerligt tillgängligt på lärplattformen Moodle. På Moodle finns även annat material såsom t ex filmklipp om studieteknik.

Studera på lärcentrum eller hemifrån

Du följer undervisningen via din dator, till exempel hemifrån, från din arbetsplats eller via ditt lokala lärcentrum. Att studera på ett lärcentrum innebär att du kan delta i föreläsningar via videokonferens, använda studielokaler, datorer och annan tillgänglig service. På lärcentrum kan du också träffa studiekamrater för att till exempel genomföra grupparbeten

Här kan du hitta ditt lokala lärcentrum.