Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Distansstudier – hur funkar det?

Utbildningen genomförs på distans och studietakten är halvtid, vilket ger dig möjlighet att arbeta och studera samtidigt. I utbildningen ingår totalt sju fysiska träffar, varav fyra består av praktiska laborationer.

Du läser en kurs i taget enligt ett schema och du kan studera när det passar dig, via din dator, hemifrån eller på lärcentrum. Att studera på ett lärcentrum innebär att du kan delta i föreläsningar via videokonferens, använda studielokaler, datorer och annan tillgänglig service. På lärcentrum kan du också träffa studiekamrater för att till exempel genomföra grupparbeten. För att ge alla studerande goda förutsättningar, oberoende av bostadsort, erbjuds skriftliga salstentor på flera lärcentrum runt om i landet.

Utbildningen inleds med obligatoriska introduktionsdagar där alla studerande samlas på Campus Nyköping för att få introduktion till utbildningen, yrkesrollen och arbetslivet, bilda nätverk/studiegrupper och gå igenom studieteknik,

Förutom de sju obligatoriska träffarna är all undervisning på distans via vår lärplattform. På lärplattformen finns allt som behövs för en god kommunikation mellan dig, utbildningsledare, lärare och andra studerande på utbildningen. På studerandesidan i lärplattformen får du enkelt åtkomst till information, rutiner, blanketter m.m. gällande studier på Campus Nyköping. Kurserna är indelade i moduler med tillhörande föreläsningar och där finns en tydlig kurshandledning till varje kurs.

Föreläsningarna kompletteras med varierande metodik t ex genom interaktiva övningsuppgifter, inspelade filmer och webbinarium, e-kurser, laborationer, självstudier och gruppuppgifter. Lärarna finns tillgängliga under hela kursen och du får regelbunden återkoppling genom personlig handledning från lärare och utbildningsledare. Metoderna för examination varierar och kan bestå till exempel av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och grupparbeten.

De teoretiska kunskaperna får du praktiskt träna ute på en arbetsplats under LIA-perioderna. LIA-platsen söker du själv för att få bästa matchning mellan dig och rätt arbetsgivare men får vid behov stöd i processen av din utbildningsledare.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du fördjupar dig inom ett valt område, gärna i samarbete med ditt LIA-företag.