Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Distansstudier – hur funkar det?

Utbildningen genomförs på distans och studietakten är halvtid, vilket ger dig möjlighet att arbeta och studera samtidigt. I utbildningen ingår totalt sju fysiska träffar, varav fyra består av praktiska laborationer. Du följer undervisningen via din dator, till exempel hemifrån, från din arbetsplats eller via ditt lokala lärcentrum. Att studera på ett lärcentrum innebär att du kan delta i föreläsningar via videokonferens, använda studielokaler, datorer och annan tillgänglig service. På lärcentrum kan du också träffa studiekamrater för att till exempel genomföra grupparbeten.

Utbildningen inleds med introduktionsdagar där alla studerande samlas på Campus Nyköping för att bilda nätverk/studiegrupper, gå igenom studieteknik, få information om utbildningen och yrkesrollen och kontakt med arbetslivet.

Undervisningen sker via webbdistans och lärplattform. Pedagogiken är problembaserat lärande och med hjälp av övningar och uppgifter ges möjlighet till kunskapsinhämtning och reflektion mot
kursmålen. Kurserna är tillgängliga utifrån schema, dygnet runt och följer samma struktur med inledning - moment- examination- utvärdering- slutbetyg. En veckoplanering inleder varje kurs och specificerar vad som krävs vecka för vecka för att nå kursmålen. För att stärka inlärningseffekten
varierar undervisnings- och examinationsmetoderna; föreläsningar, e-kurser, teori, laborationer, studiebesök, övningar, frågor, uppgifter, prov, webbinar, telefonkonferens, självstudier, projektarbeten och LIA blandas.

För att ge alla studerande goda förutsättningar, oberoende av bostadsort, erbjuds skriftliga salstentor på lärcentrum runt om i landet och om möjligt obligatoriska laborationer på flera orter i landet.

Den viktigaste kommunikations- och informationskanalen mellan dig och oss är forumet i lärplattformen. För att möjliggöra en öppen dialog så är inte forumet tillgängligt för lärare. Genom forum, chat, Skype, mail, telefon och webbinar får du möjlighet till kommunikation/ information både med andra studerande och lärare.

På studerandesidan i lärplattformen får du enkel åtkomst till information, rutiner, blanketter m.m. gällande studier på Campus Nyköping. Lärarna finns tillgängliga under hela kursen och vi strävar efter hög tillgänglighet och erbjuder om möjligt även handledning kvällstid. Återkoppling sker normalt inom en arbetsdag och för inlämningar inom fem arbetsdagar.

Undervisningsmetoderna varierar. Det kan exempelvis handla om streamade föreläsningar, interaktiva e-kurser, liveföreläsningar via webben, diskussionsforum, studiehandledning, självstudier, case-metodik, projektarbete på uppdrag av näringslivet och LIA (lärande i arbete).