Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

FAQ

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om utbildningen till  Elkonstruktör.

Kan jag arbeta parallellt med studierna?
Utbildningen är utformad för att kunna kombineras med arbete, då den är på halvtid och distans med få träffar (5 st). De flesta som går utbildningen i dag kombinerar studierna med ca 80% arbete. 

Hur mycket tid behöver jag sätta av för studierna?
Det är naturligtvis individuellt, men räkna med att sätta av i snitt 20 timmar/vecka. Veckorna kan också variera lite beroende på vilken kurs du läser.

Hur är lektionerna upplagda, läser man individuellt eller ihop med klassen? Måste man man göra klart uppgifter till speciella datum?
Du läser våra distansutbildningar efter ett schema där varje kurs har ett fast start- och slutdatum. För varje kurs lägger lärarna upp en studieplan som beskriver vilka moment du ska göra varje vecka för att hinna med kursen på uppsatt tid. När på dygnet och om du även läser helger bestämmer du själv. Största delen av utbildningen sköter du individuellt men gruppövningar och fysiska träffar ingår som du behöver anpassa dig till.

Har man praktik heltid eller är det 50% som resten av utbildningen?
När det gäller LIA:n så kommer den att vara schemalagd på deltid, men du har möjlighet att göra den på heltid (om du vill). Viktigast är att antalet poäng/dagar blir rätt.

Leder utbildningen till auktorisation?
I utbildningen ingår de teoretiska kurserna för auktorisation lågspänning. Efter att du har införskaffat dig de teoretiska kunskaperna samt den praktiska praktiken så kan du ansöka om behörigheten via Elsäkerhetsverket.

Har ni någon statistik på ungefär hur många som får arbete efter utbildningen?
Enligt statistik från myndigheten för yrkeshögskolan så får 9 av 10 som tar examen från yrkeshögkolan jobb efter utbildningen. 

Hur många fysiska träffar är det under utbildningen?
Det kan bli upp till fem fysiska träffar och dessa kan ske på olika orter. Introduktionen inleder utbildningen, då träffas alla studerande i Nyköping. Information om distansstudier, gruppövningar och introduktionsföreläsningar står på schemat under de inledande dagarna. De övriga fysiska träffarna består av laborationer.

Kan jag göra LIA på min arbetsplats?
Ja, om målen och innehållet i LIA:n uppfylls så kan du göra praktiken på din arbetsplats. Förfarandet är detsamma, oavsett vart du gör din LIA, det innebär att kontrakt ska skrivas och handledare utses. Din LIA-rapport och handledarens utvärdering ligger till grund för ditt betyg.

Söker man sin LIA-plats själv?
Ja, man väljer och söker sin LIA-plats själv. Till din hjälp har du en upparbetad LIA-lista och stöd från skolan och ledningsgruppen.

Kan jag göra min LIA utomlands?
Ja, du kan göra din LIA utomlands. Det är samma krav på handledare och kvalitet för LIA-platser utomlands som för LIA-platser i Sverige, vilket bland annat innebär att man måste kunna organisera kontakten mellan skolan och handledare/arbetsplatsen på ett tillfredställande sätt.

Kan jag söka till både Elkraftingenjör och Elkonstruktör?
Ja, du kan söka utbildningarna och bli antagen till båda. 

Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningar inom Yrkeshögskolan är kostnadsfria. Däremot får du själv bekosta din studielitteratur och eventuella omkostnader( t ex resor, mat och logi) i samband med studieträffar.

Hur mycket kostar studentlitteraturen ungefär?
Det beror på om du vill köpa eller kan tänka dig att låna. Många av böckerna som krävs till utbildningen är standard på el-firmor eller finns på bibliotek. Önskar du köpa litteraturen så behöver du räkna med 1000- 2000 kr per termin.

Kan jag söka studiemedel?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel och du ansöker hos CSN. Om du planera att arbeta under studietiden finns det risk för att du har för hög inkomst för att vara berättigad till studiemedel, kontrollera med CSN.

Jag har inte den behörighet som krävs, är det kört då?
Nej, det är inte kört. Du kan ha uppnått motsvarande kunskaper på annat sätt, t ex genom arbetslivserfarenhet. Det du då behöver göra i samband med din ansökan är att skriva en motivering till varför du anser att du uppfyller kraven. Bifoga också intyg (med arbetsuppgifter, start & slutdatum samt tjänstgöringsgrad) som styrker detta (t ex arbetsgivarintyg, arbetsbeskrivning, kursintyg etc). En studie- och yrkesvägledare bedömer sedan om du är behörig eller inte. 

Kan man söka CSN?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel, ansök hos CSN.

Vilka förkunskaper krävs det att jag har?
Läs mer om förkunskapskraven på sidan Behörighet och ansökan.

Hur går urvalet till?
Vi poängsätter betyg och yrkeserfarenhet.