Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

FAQ

Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna vi får om utbildningen till Elkonstruktör.

Hur är kurserna planerade?
Du läser våra distansutbildningar efter ett schema där varje kurs har ett fast start- och slutdatum. Du läser en kurs i taget. För varje kurs lägger lärarna upp en studieplan som beskriver vilka moment du ska göra varje vecka för att hinna med kursen på utsatt tid. Studieplanen innehåller även datum och tid för laborationer, webbinarer, inlämningsuppgifter och tentor mm. Huvuddelen av utbildningen sköter du individuellt men du behöver anpassa dig till de gruppövningar och fysiska träffar som ingår.

Hur många fysiska träffar är det under utbildningen?
I utbildningen ingår sex fysiska träffar som oftast är på Campus i Nyköping. Utbildningen inleds med två introduktionsdagar, då träffas alla studerande i Nyköping. På introduktionsdagarna får du information om utbildningen, lära känna dina studiekamrater och introduktionsföreläsning i matematik. De övriga fysiska träffarna består av laborationer.

Hur mycket tid behöver jag sätta av för studierna?
Det är naturligtvis individuellt, men räkna med att sätta av ca 20 timmar/vecka. Veckorna kan variera lite beroende på vilken kurs du läser. Större delen av dina självstudier kan du planera på egen vald tid. Dock kan exempelvis webbinar, tentor, arbete med inlämningsuppgifter, gruppuppgifter ske under dagtid på vardagar, vilket göra att du behöver ha en viss flexibilitet i dina studier.

Kan jag arbeta parallellt med studierna?
Utbildningen är utformad för att kunna kombineras med arbete, då den är på halvtid (ca 20 timmar/vecka) och distans med få träffar (sex stycken). De flesta som går utbildningen i dag kombinerar studierna med arbete. Vi rekommenderar dig starkt att gå ner i arbetstid för att klara av studierna.

Har man LIA (Lärande i arbete) på heltid eller genomför man den på halvtid i likhet med övriga kurser på utbildningen?
Din LIA kommer att vara schemalagd på deltid, men du har möjlighet att göra den på heltid i samråd med utbildningsledaren. Kravet är att antalet YH-poäng/dagar blir rätt samt att du följer kursmålen.

Kan jag göra LIA på min arbetsplats?
Ja, om målen och innehållet i LIAn uppfylls så kan du göra praktiken på din arbetsplats. Förfarandet är detsamma, oavsett vart du gör din LIA, det innebär att kontrakt ska skrivas och handledare utses. Din LIA-rapport och handledarens utvärdering ligger till grund för ditt betyg.

Söker man sin LIA-plats själv?
Ja, man väljer och söker sin LIA-plats själv. Dock behöver arbetsplatsen tillhandahålla arbetsuppgifter enligt kursplan. Till din hjälp har du en upparbetad LIA-lista och stöd från skolan och ledningsgruppen.

Leder utbildningen till auktorisation?
I utbildningen ingår de teoretiska kurserna för auktorisation. För AL gäller 4 års praktik inom lågspänning. Praktiken för auktorisation ingår inte i utbildningen. Det är Elsäkerhetsverket som handlägger ansökningar om auktorisation.

Kostar utbildningen något?
Nej, utbildningar inom Yrkeshögskolan är kostnadsfria. Däremot får du själv bekosta din studielitteratur och eventuella omkostnader (t ex resor, mat och logi) i samband med fysiska träffar.

Kan jag söka studiemedel?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel och du ansöker hos CSN. Om du planerar att arbeta under studietiden finns det risk för att du har för hög inkomst för att vara berättigad till studiemedel, kontrollera med CSN.

Kan jag söka till både Elkraftingenjör och Elkonstruktör?
Ja, du kan söka utbildningarna och bli antagen till båda.

Uppfyller er utbildning Elektriska nämndens krav så att jag kan ansöka om auktorisation som besiktningsingenjör?
Nej, utbildningen uppfyller inte Elektriska Nämndens kravspecifikation på 400 YH-poäng.

Vilka förkunskaper krävs och hur går urvalet till?
Läs mer om förkunskapskraven och urval på sidan Behörighet och ansökan.