Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurs: Diagnosklassifikation

Kvartsfart, distans, 25 YH-poäng

Diagnosklassificering enligt ICD-10 blir en allt viktigare del av den medicinska sekreterarens kompetens. Du som yrkesverksam medicinsk sekreterare kan  läsa 25 yrkeshögskolepoäng diagnosklassifikation på distans. En bra möjlighet till kompetensutveckling.

Kursens mål

Efter genomförd kurs har du kompetens för att självständigt ansvara för att diagnos och åtgärdskodning i öppen och slutenvård blir regelriktigt utförd, på den nivå som yrket medicinsk sekreterare kräver. 

Kursens innehåll

 • Introduktion till sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE med dess struktur och syfte.
 • Regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten som öppen vård.
 • Systematisk genomgång av de olika kapitlen i ICD-10-SE med speciellt fokus på problemomården som klassifikation av sepsis, förgiftningar och läkemedelsbiverkan, klassifikation av skador och yttre orsaker till dessa samt sena följder av sjukdom, skada och komplikationer.
  - Tumörsjukdomar
  - Cirkulationssjukdomar
  - Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
  - Psykiska sjukdomar
  - Sjukdomar i urin- och könsorgan
  - Matsmältningsorganens sjukdomar
  - Muskuloskeletala sjukdomar
  - Endokrina sjukdomar
  - Sjukdomar i nervsystemet
  - Sjukdomar i andningsorgan och öron
  - Ögonsjukdomar
  - Graviditet, förlossning och barnsängstid
  - Vissa perinatala tillstånd
  - Infektionssjukdomar
  - Skador och förgiftningar
  - Yttre orsaker. Komplikationer.
  - Överkänslighetsreaktioner – ATC koder
 • Introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ.

Kursens upplägg

Kursen ges på heldistans, du studerar via webben. Du avsätter omkring en dag i veckan i 20 veckors tid och studerar på egen hand med hjälp av en tydlig struktur, teorigenomgångar, övningsuppgifter, exempel och självrättande kunskapskontroller. Du avverkar en modul per vecka, eller i din egen takt. Efter 20 veckor avslutas kursen med en större examination som genomförs på plats på ett lärcentrum vi samarbetar med. Lärcentrum finns över hela landet. Du behöver alltså inte åka till Nyköping.

Kursledare Mats Karlsson

Kursledare är Mats Karlsson, med.dr. fil.kand, pensionerad läkare och Specialist i Infektions-sjukdomar, som utbildat om klassifikation av
hälso- och sjukvård i över 20 år. 

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur är klassifikationsboken "Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE) samt anvisningar publicerade av Socialstyrelsen (Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos, Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård samt övriga anvisningar för särskilda tillstånd som sepsis, infekterat sår, HIV och alkoholintoxikation). 

Behörighet och ansökan

Här hittar du information om behörighet, urval och hur du gör din ansökan.