Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behörighet och ansökan

Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (gymnasiexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förskunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurs eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven genom att bedöma din reella kompetens. Läs mer om reell kompetens.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Betyg

  Betyg i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B värderas enligt följande:
  3 poäng för betyg C eller D/VG/4
  4 poäng för betyg A eller B/MVG/5

  Omdömen från folkhögskola värderas enligt följande:
  3 poäng för God-Mycket god studieförmåga eller Mycket god studieförmåga
  4 poäng för Mycket god-Utmärkt studieförmåga eller Utmärkt studieförmåga

  Maxpoängen för urvalsgrunden betyg är 4.

 • Särskilt prov


  Samtliga behöriga sökande kallas till ett särskilt prov som genomförs på plats på Campus Nyköping 2 juni 2021. Provet genomförs med hänsyn till rådande restriktioner. Kallelse till det särskilda provet skickas per mejl till den det berör.

  Det särskilda provet genomförs i form av två delprov, en muntlig del och en skriftlig del. Båda syftar till att på ett strukturerat sätt bedöma vilka sökande som har bäst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.
  Eftersom undervisningen bygger på socialt samspel och förmågan att reflektera undersöks den sökandes möjligheter att klara detta först genom ett muntligt prov. Provet inleds med en gruppuppgift i problemlösning. Gruppuppgiften poängsätts ej, men utgör grund för den muntliga delen. Den muntliga delen genomförs i form av en strukturerad intervju, med fasta frågor, och utförs av två personer med god kännedom om de krav som ställs under utbildningen. Provet kan ge 1, 5, 10, 15 eller 20 poäng.

  Förmågan till skriftlig reflektion är mycket viktig för att klara de krav som ställs både under utbildningen och senare i arbetslivet i form av social dokumentation. Det skriftliga delprovet testar den studerandes förmåga till detta och genomförs i form av en individuell skriftlig uppgift. Den bedöms av en av huvudlärarna på utbildningen och kan ge 1, 5, 10, 15 eller 20 poäng

Max antal poäng för urvalsgrunden särskilt prov är 40

Ansökan - så här gör du

Du ansöker via vår ansökningsweb. Din ansökan ska vara skickad till oss senast 7 maj 2021.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.
 • Om du saknar formella betyg, kan du bifoga tjänstgöringsintyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover eller kompetenskartläggningsformulär, läs mer om reell kompetens. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping