Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Behandlingspedagog

2 år, heltid (400 YH-poäng)

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs

Inom socialt arbete, missbruksvård och kriminalvård finns ett starkt behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen utvecklar du din professionella roll och skaffar dig kunskap om hur du kan bemöta människor i kris, svårigheter och utveckling. Utbildningen bygger på processinriktad pedagogik och är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att bli den bästa versionen av sig själva.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Behandlingspedagog
 • Socialpedagog
 • Behandlingsassistent
 • Kriminalvårdare
 • Alkoholrådgivare, -terapeut, -utredare
 • Projektledare socialt arbete

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

 • Att värdera, välja och använda aktuella och relevanta utrednings-, och behandlingsmetoder både inom socialt arbete, missbrukarvård och kriminalvård

 • Att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning

 • Ett kulturkompetent bemötande, dvs ha självinsikt och öppenhet inför kulturella skillnader

 • Att utifrån ett pedagogiskt och medvetet förhållningssätt arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett professionellt sätt

 • Att göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete

 • Att utifrån yrkesrollen bidra till metodutveckling

 • Ett evidensperspektiv på metodval och arbetssätt

Läs mer om utbildningens innehåll och upplägg.

Möt Utbildningsledare Stefan Jansson (liveinspelning)

Den 14 april 2021 sände vi live från Yrkeshögskolan på Campus Nyköping. Besökarna fick ställa frågor till våra utbildningsledare via chatt.