Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

NUVAS – Nyköpings Ungdomar Vill Arbeta och Studera

NUVAS är ett samverkansprojekt mellan Nyköpings kommun/Campus Nyköping och Arbetsförmedlingen och finansieras av samordningsförbundet RAR i Sörmland. Insatsen startade januari 2021 och pågår till juni 2022. 

Insatsen tar vid när KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) tar slut. Målgruppen är unga vuxna, 19–25 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som saknar daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt med samhället. Idén med insatsen är att hitta, stödja/coacha och lotsa dessa unga vuxna vidare till andra aktörer och insatser och hjälpa dem bryta isolering och utanförskap. Idag saknar flera av dessa ungdomar en daglig aktivitet, sysselsättning och kanske helt kontakt med samhället. 

NUVAS-coacherna samverkar nära med kommunens KAA-samordnare och arbetsförmedlingens ungdomshandläggare.