Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Press

Campus Nyköping utökar och satsar på akademiska kurser, pressmeddelande 210914

I samverkan mellan flera högskolor och universitet samt regionens näringsliv erbjuder Campus Nyköping nu ett antal fristående akademiska kurser på hög nivå.

Bakgrunden till satsningen är en undersökning som initierats av Nyköpings kommun där man sett ett stort behov av kompetensutveckling inom en rad områden.

De första 10 akademiska kurserna som finns sökbara på Campus Nyköping riktar sig till personer som har behov av kompetensutveckling inom ledarskap, verksamhetsutveckling och IT. Kurserna är särskilt framtagna i syfte att kompetensutveckla individer i regionen och de drivs på distans med extra insatta resurser i form av pedagogisk vägledning och stöd via Campus Nyköping. De studerande ska kunna kombinera studier med arbete men också kunna ta del av både struktur och sammanhang via Campus Nyköping.

Sara Eliasson, högskolesamordnare på Campus Nyköping är förväntansfull både gällande söktryck och antagna till kurserna:

"Vi hoppas på en bred spridning, att de sökande kommer från flera olika branscher och verksamheter. På så sätt kommer dialogen sinsemellan och lärprocessen bli något alldeles extra. En fantastisk möjlighet att utveckla sig själv, sin verksamhet och skapa nya nätverk för de som deltar!"

Ansökningsperioden är mellan 15 september och 15 oktober med kursstart i januari 2022.

Att Campus Nyköping utvecklar högskoleverksamheten med nya kurser är ett första steg mot målet att skapa en samlad kunskaps- och innovationsmiljö för regionen. Detta för att kunna tillmötesgå behoven inom näringslivet av att arbeta främjande med tillväxt- och kompetensförsörjning.

Rosmari Gärdin, Utbildningschef vid Campus Nyköping kommenterar satsningen:

"Vi är jätteglada för den här möjligheten till ökat utbud av fristående akademiska kurser. Vi behöver få fler att välja högskolestudier på hemmaplan och det kan vi få genom att erbjuda ett bra, samlat kursutbud där vi samtidigt erbjuder stöd på plats även för distansstuderande här på Campus Nyköping. Vi jobbar just nu för att nå ut med information till företagsledningar och anställda på företag om vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns. Till hösten 2022 kommer utbudet utökas ytterligare. Vi jobbar också på att få flera programutbildningar förlagda till Campus Nyköping, vilket också känns väldigt roligt."

Information om de fristående akademiska kurserna finns på

http://campusnykoping.se/hogskoleutbildningar/fristaende-kurser/

Kontaktperson Högskolesamordnare Sara Eliasson på telefon 073 149 33 71 eller e-post sara.eliasson@nykoping.se