Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Personuppgiftsbehandling

Campus Nyköping/Nyköpings kommun behandlar personuppgifter i syfte att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. 

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller lämnar en intresseanmälan via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Campus Nyköping ska kunna handlägga ditt ärende, eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra uppgift av allmänt intresse och/eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Lärplattformen Moodle är det verktyg som används för administration, kommunikation, examination och dokumentation i kurser och utbildningar. Lärplattformen har två adresser: yh.campusnykoping.se för yrkeshögskolan och vux.campusnykoping.se för kommunal vuxenutbildning.

Dina personuppgifter sparas av Campus Nyköping så länge de behövs för ändamålet – till exempel tills en studerande har avslutat sin utbildning.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Campus Nyköping behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så bör du anmäla det till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
regkan@nykoping.se

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.

Dataskyddsombudet
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
dataskyddsombud@nykoping.se

Läs mer om behandling av personuppgifter samt dina rättigheter på:

https://nykoping.se/personuppgifter

https://nykoping.se/Barn--Utbildning/Personuppgifter-och-GDPR/

Mer information gällande Dataskyddsförordningen