Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

En omsorgsfull uppstart av höstens utbildningar på Campus Nyköping

Campus Nyköping kommer att öppna upp för platsförlagda utbildningar och kurser igen i augusti. Våra studerandes och medarbetares säkerhet är alltid vår främsta prioritet och vi kommer därför att införa ett antal försiktighetsåtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att erbjuda en arbetsmiljö för studerande och personal som är anpassad efter de rekommendationerna. 

  • Vi ökar avståndet mellan sittplatser i föreläsningssalar och klassrum, matsal, caféet och andra utrymmen.
  • Vi schemalägger för att undvika större samlingar av studenter i exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen.
  • Det kommer att finnas goda möjligheter till handtvätt och handsprit kommer att finnas på lämpliga ställen där det inte finns direkt tillgång till tvål och vatten.
  • Vi utökar städningen i alla utrymmen.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli smittad är att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Det är allas ansvar att hindra spridning av Covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du undvika att träffa andra människor, stanna hemma. 

Tvätta händerna ofta.

Hosta och nys i armvecket.

Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Om var och en av oss tar sitt fulla ansvar kommer vi att kunna genomföra höstterminen med lika god kvalitet som tidigare.

Varmt välkomna tillbaka till höststarten 2020!

//Skolledningen på Campus Nyköping

 

Information about corona in other languages