Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Aktuellt

12 november 2019

Sök till vårens kurser

Nu kan du söka till vårens kursstarter inom kommunala vuxenutbildningen. Vi erbjuder massor av kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. Hela kursutbudet hittar du i vår kurskatalaog. 

7 november 2019

Vård- och omsorgsutbildning öppen för ansökan

Nu kan du söka till vårterminens start av vård- och omsorgsutbildningen. Ansök senast 16 december. 

22 oktober 2019

Satsningar på besöksnäringen och regionens handlare

På gång under hösten i Campus Nyköping Företag - Utbildningar inom besöksnäringen och kompetensutveckling för lokala handlare. 

22 oktober 2019

Utbildningar för besöksnäringen och lokala handlare

Campus Nyköping Företag har flera utbildningssatsningar på gång under hösten 2019.

Utbildningar ska få in fler i besöksnäringen 

Nyköping Strand Utbildningscentrum har på uppdrag av Campus Nyköping Företag startat upp och kommer att starta ett antal utbildningssatsningar för att råda bot på den brist på utbildad arbetskraft som finns inom besöksnäringen. Initiativtagare och pådrivare för satsningen är företag inom branschen. Samtliga utbildningar är en kombination av teori, praktisk konkret utbildning och praktik ute på arbetsplatser. Dessutom ingår yrkessvenska under hela utbildningstiden.

 • Kock- och restaurangassistent utbildning på 50 respektive 30 veckor. Utbildningen startade våren 2019
 • Bageri- och konditoriutbildning på 50 veckor. Utbildningen startade september 2019
 • Servicemanagementutbildning som genomförs under 35 veckor. Utbildningen skall innehålla delar som värdskap, service och bemötande, reception, konferens, turism, kommunikation, försäljning och servering. Utbildningen beräknas starta under hösten 2019

 

Kompetensutveckling för regionens handlare

Idag ställs nya krav på omställning av handeln, allt fler funktioner digitaliseras och en ökad andel affärer görs via internet. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras, nya affärsmodeller växer fram och det krävs ny kunskap och digitala verktyg för att möta framtidens möjligheter.

Campus Nyköping Företag och Nysam i samarbete med Handelsrådet erbjuder ett kompetenslyft för handelsföretag i Nyköpingsregionen. Utbildningen är uppdelad i 10 moduler som genomförs under 2 år och allt är utan kostnad. Deltagarna bestämmer själv vilka och hur många moduler man vill delta i och hur många deltagare man vill ska komma på utbildningen. Exempel på moduler är affärsutveckling, att förstå och anpassa sig till den nya kunden, ledarskap, logistik, service och mycket mer. Satsningen startar i januari 2020. Mer om projektet kan du läsa här. 

 

Vill du veta mer? Kontakta:
Christer Bang
Verksamhetsledare Campus Nyköping Företag
0709-36 98 07
christer.bang@celavi.se

17 oktober 2019

Utbilda dig till svetsare

I samarbete med Campus Oxelösund startar nu en ny omgång av svetsutbildningen. Start 11 november med sista ansökningsdag 28 oktober. Läs mer om utbildningen här. 

26 september 2019

Kompetenshjälp skapar win-win

Campus Nyköping Företag matchar ihop utbildningsanordnare, branscher och kontaktpersoner och skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Kompetenshjälp som skapar win-win. 

23 september 2019

Projekt ger nyanlända jobb i byggbranschen

Genom projektet Till anställning inom byggbranschen efter 10 veckor arbetar Campus Nyköping Företag för att underlätta för byggföretag att hitta arbetskraft och att få ut fler på arbetsmarknaden.

23 september 2019

Projekt ger nyanlända jobb i byggbranschen

I takt med att Nyköping växer behöver byggföretagen mer utbildad personal, vilket är en utmaning att hitta. Samtidigt finns det nyanlända och långtidsarbetslösa med erfarenhet och intresse av att arbeta inom byggbranschen men där brister i svenska språket i många fall gör det svårt att komma in i branschen. Genom projektet "Till anställning inom byggbranschen efter 10 veckor" arbetar Campus Nyköping Företag för att underlätta för företagen att hitta arbetskraft. 

Projektet består av en introduktionsutbildning där deltagarna sedan kan gå vidare som lärlingar i byggföretag, fortsätta utbilda sig inom bygg, eller erbjudas anställning i BASFAB, ett socialt företag som ägs av fyra byggföretag i Nyköping. För att kunna komma ut i arbete krävs kunskaper i svenska, något som företagen kräver bland annat på grund av säkerhetsskäl. Därför är undervisning i yrkessvenska en viktig del i projektet. 

Tre deltagare från projektetFikrey, Rateb och Ramazan är glada att nu få påbörja sina lärlingsanställningar.  

Rateb Abo-Syam, Fikrey Tesfumiraman och Ramazan Brati är tre av deltagarna som nu är färdiga med utbildningen och nu fortsätter som lärlingar. Rateb och Fikrey är anställda i det sociala företaget medan Ramazan och de övriga har fått lärlingsplatser på byggföretag. För deltagarna har projektet betytt mycket. 

-Nu när jag är klar med utbildningen är det kul att få börja jobba, målet är att få ett fast jobb, säger Fikrey Tesfumiraman.

-I september startar en ny omgång av utbildningen och vi söker både fler deltagare och lärlingsplatser, berättar Ragnar Hammar, projektledare.

 

Fakta

 •  Projektet är ett samarbete mellan Nyköpings kommun, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen
 • Projektet drivs av Campus Nyköping Företag
 • BASFAB ägs av NCC, Nyvest, Byggmästarna och Janssons Bygg
 • BASFAB har bl.a. utfört renoveringar på Horsviks gård med hjälp av deltagare från projektet

 

22 maj 2019

Ny e-tjänst för betygskopior och examensbevis

Nu kan du begära kopia på ditt betyg och examensbevis via kommunens e-tjänst. Gäller för dig som har läst på Sfi, kommunal vuxenutbildning eller på yrkeshögskolan.

29 januari 2019

Campus Nyköping beviljas ny utbilding och fler utbildningsplatser

Idag kom besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Campus Nyköping beviljas en ny utbildning till Specialistbarnskötare som är en helt ny yrkesroll inom yrkeshögskolan. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med Nyköpings kommun. 

-För förskolans utveckling är det en fantastisk nyhet att utbildningen startar. Det är en modern utbildning som kommer bidra till högre kompetens inom förskolan, säger Ewa Björnfoth, utbildningschef förskolan.

Utöver den nya utbildningen blev de redan pågående utbildningarna till Musik- och eventarrangör samt Medicinsk sekreterare beviljade. Medicinsk sekreterare dubblerar antalet utbildningsplatser till följd av det ökade behovet av yrkesrollen.

Den nya utbildningen innebär att Campus Nyköping har ett ännu bredare utbud av eftertraktade YH-utbildningar och att antalet utbildningsplatser ökar mot föregående år. 

- Alla våra utbildningar spelar en central roll i den kompetens-försörjningsutmaning hela Sverige står mitt i. Att Campus Nyköping också får förtroendet att utforma och utbilda till en helt ny yrkesroll för förskolan känns givetvis väldigt roligt, och den kommer att utgöra en viktig funktion för verksamheternas framtida utveckling. Säger Fredrik Dolk, rektor högre utbildning. 

Ansökan till höstens utbildningsstarter öppnar 1 februari och Campus Nyköping erbjuder följande 12 yrkeshögskoleutbildningar: 

 • Specialistbarnskötare
 • Musik- och eventarrangör
 • Studiehandledare
 • Specialistundersköterska demens
 • Medicinsk sekreterare
 • Behandlingspedagog
 • Stödpedagog
 • Elkonstruktör
 • Elkraftsingenjör
 • VVS-ingenjör
 • Tandsköterska
 • Fibertekniker

För mer information, kontakta:

Fredrik Dolk, rektor högre utbildning, Campus Nyköping
Tel: 0155-24 87 76, E-post: fredrik.dolk@nykoping.se