Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom människovårdande yrken. Arbeten som gör skillnad för människor varje dag. Utbildningen bedrivs på deldistans vilket innebär obligatorisk närvaro en eller flera dagar per kurstillfälle. I utbildningen ingår obligatorisk praktik (APL) om fyra veckor per termin på heltid. Under praktiken följer du din handledares arbetstider.

Kurser vårdutbildning

Dessa kurser är gemensamma och läses av alla:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård- och omsorg specialisering
 • Svenska 1  eller  Svenska som andra språk 1
 • Samhällskunskap 1a1

Vård- och omsorgscollege 

Campus Nyköping är certifierad för Vård- och omsorgscollege (VO-College). VO-College är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik.

Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både studerande, arbetsgivare och vårdtagare.

Regler för diplom

Du som har lägst betyget E i minst 1 500 poäng från Vård- och omsorgsutbildning inklusive ett fördjupningsarbete får diplom. Fördjupningsarbete samt svenska/svenska som andra språk och Samhällskunskap är obligatoriska. Svenska 2/Svenska som andra språk 2 kan bytas ut mot Svenska 1 och Samhällskunskap 1a2 mot 1a1 om förkunskaper saknas. Fördjupningsarbetet är 100 poäng.

Har du validerade eller överförda betyg får du diplom om utbildningen slutförs till minst 50 procent inom ett VO-College. Om mindre än 50 procent av poängen har lästs i VO-College skrivs ett intyg på de kurserna.

Behörighet

Krav för behörighet är betyg i grundläggande svenska motsvarande åk 9 eller Svenska som andra språk delkurs D/4 klar. Har du redan läst svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 så kan du eventuellt få tillgodoräkna dig de kurserna. Har du redan läst samhällskunskap 1a1 eller andra kurser i samhällskunskap kan du eventuellt få tillgodoräkna dig den kursen.

Ansökan och utbildningsstart 

Ansökan är stängd. Utbildningen startar den 23/8 v.34, 2021. 

Du som bor i en annan kommun än Nyköping och Trosa behöver komma in med ett godkännande från din hemkommun att du får läsa hos oss på Campus Nyköping. Detta behöver vi ha senast sista ansökningsdag.

För dig som behöver komplettera en utbildning inom vård- och omsorgsutbildningen finns sökbara distanskurser i kurskatalogen.