Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen ger grundläggande kunskaper för arbete inom människovårdande yrken. Beroende på vilken inriktning du väljer förbereder utbildningen dig för arbete som personlig assistent, skötare, undersköterska, vårdare etc. Arbeten som gör skillnad för människor varje dag. Utbildningen bedrivs både som platsförlagd men också på deldistans vilket innebär obligatorisk närvaro en eller flera dagar per kurstillfälle.

Kurser 

Dessa kurser är gemensamma och läses av alla oavsett inriktning:

 • Hälsopedagogik
 • Vård och omsorgsarbete 1 (APL)
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Medicin 1
 • Specialpedagogik 1
 • Vård och omsorgsarbete 2

Yrkesutgångar

Du väljer en av fyra yrkesutgångar och läser då följande kurser:

Funktionshindersområdet

 • Friskvård och hälsa
 • Socialpedagogik
 • Specialpedagogik 2

Hälso- och sjukvård

 • Medicin 2
 • Akutsjukvård

Psykiatri

 • Psykiatri 2
 • Samhällsbaserad psykiatri

Äldreomsorg

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Äldres hälsa och livskvalitet

Vård- och omsorgscollege 

Campus Nyköping är certifierad för Vård- och omsorgscollege (VO-College). VO-College är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik.

Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både studerande, arbetsgivare och vårdtagare.

Regler för diplom

Du som har lägst betyget E i minst 1 500 poäng från Vård- och omsorgsutbildning inklusive ett gymnasiearbete får diplom. Gymnasiearbete samt svenska/Svenska som andra språk och Samhällskunskap är obligatoriska. Svenska 2/Svenska som andra språk 2 kan bytas ut mot Svenska 1 och Samhällskunskap 1a2 mot 1a1 om förkunskaper saknas. Gymnasiearbetet är 100 poäng.

Har du validerade eller överförda betyg får du diplom om utbildningen slutförs till minst 50 procent inom ett VO-College. Om mindre än 50 procent av poängen har lästs i VO-College skrivs ett intyg på de kurserna.

Behörighet

Betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 samt samhällskunskap 1a1. Krav är grundläggande svenska motsvarande åk 9 eller Svenska som andra språk delkurs D/4 klar. Då skall svenska 1 eller svenska som andra språk 1 läsas in under utbildningens gång. 

Ansökan och utbildningsstart 

Ansökan är stängd. Utbildningen startar vecka 34, 2020.