Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Svetsutbildning

I samarbete med Campus Oxelösund anordnas en svetsutbildning med spetsinriktning mot Internationellt Svetsdiplom, IW (Internationell Welding diploma). Utbildningen ges av Oxelösunds kommun och du som bor i Nyköping är välkommen att gå denna utbildning i Oxelösund.

Utbildningen ger dig ett IW-diplom (international welding) och berättigar till studiemedel från CSN.  

Nytt för i år är att det går att välja en ny inriktning mot underhåll, där mer information kommer om kursinnehållet. Poängen kommer att vara mellan 800 - 1000 poäng. Du väljer inriktning under utbildningens gång.

Utbildningen finns med två olika studieupplägg beroende på förkunskaper i svenska.

Upplägg 1 vänder sig till dig som studerar på SFI C och D nivå samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen pågår i 60–80 veckor på heltid beroende på förkunskaper och omfattar totalt 1260 poäng. Praktik ingår i utbildningen.

Upplägg 2 vänder sig till dig som har kunskaper motsvarande grundskolan i svenska/svenska som andraspråk. Utbildningen pågår i cirka 40 veckor på heltid och omfattar 840 poäng. Praktik ingår i utbildningen.

6 veckors praktik ingår i utbildningen och den är CSN-berättigad.  

Här kan du läsa om kurserna i de två uppläggen.

Förkunskaper

Studieupplägg 1: Kunskaper motsvarande som lägst SFI C-nivå eller motsvarande. Obs! För SFI-elever är hela svetsutbildningen belagd på Campus Oxelösund inklusive yrkessvenska och studieteknik.

Studieupplägg 2: Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska/svenska som andra språk eller motsvarande. 

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan är stängd. Info om nästa antagningsperiod kommer.

 

Utbildningen startar om erforderliga beslut tas. För mer information kontakta Campus Oxelösund, telefon 076-133 58 51.