Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Prövning Komvux SFI kurs A, B, C och D

Du kan göra en prövning om du inte är inskriven på SFI om du anser att du har tillräckliga kunskaper och vill ha ett betyg i en kurs. Kostnaden för en prövning i en kurs är 500 kr.

Prövningar genomförs var femte vecka under året (med undantag för juni och juli då vi inte erbjuder någon prövning).

 1. Anmäl dig till prövning genom att fylla i blanketten ”Anmälan till prövning”. Blanketten hämtas i Informationen på Campus Nyköping.
 2. Skicka blanketten till sfi-admin@nykoping.se eller lämna den till Informationen på Campus Nyköping. 
 3. Vi skickar ett brev till dig med information om hur du gör för att betala för prövningen senast en månad innan prövningstillfället.
 4. Du kan inte göra prövningen om du inte har betalat.
 5. Avgiften för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Du får inte pengar tillbaka om du avbryter din prövning, lämnar återbud eller om du uteblir från prövningstillfälle.
 6. Om du redan läser en kurs inom SFI kan du inte göra en prövning. Vid avbrott från SFI får du göra prövning tidigast tre månader efter kursslut.
 7. En omprövning kan tidigast göras efter sex månader.

 

I prövningen ingår följande moment:

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skrivuppgifter
 • Muntlig interaktion och produktion

Du måste ha godkänt resultat på läsförståelse, hörförståelse och skrivuppgifter för att bli kallad till att göra den muntliga delen.

Du måste ha godkänt resultat på alla delar (läsa, höra, skriva och tala) för att få ett godkänt betyg på kursen. Om du inte klarar prövningen skickar vi ditt resultat via brev.

NP/prövning höstterminen 2021

 • 3 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 17 december