Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kurser och studievägar inom Komvux SFI

Kurser och studievägar

Det finns tre studievägar inom SFI, studieväg 1, 2 och 3. Om man är ny i det svenska språket börjar man med en introduktion i fem veckor och blir sedan placerad i rätt studieväg och kurs. 

Översikt SFI-kurser

Studieväg 1
Vänder sig i första hand till personer som har kort skolbakgrund, ca 0-6 år. Studieväg 1 innehåller kurs A - D.

Studieväg 2
Vänder sig i första hand till personer som har gått ca 7-12 år i skolan i sitt hemland. Studieväg 2 innehåller kurs B - D.

Studieväg 3
Vänder sig i första hand till personer som är vana att studera och har studerat på högskola eller universitet. Studieväg 3 innehåller kurs C och D. 

Kurserna B, C och D avslutas med ett nationellt prov som är obligatoriskt. 

Studietakt

Vi erbjuder 50 % studietakt på alla våra kurser, varav 15 timmar är lärarledda lektioner.

Riktvärde

Riktvärdet per kurs är ca 20-50 veckor beroende på vilken studieväg och kurs du läser.