Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning. Utbildningen syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Behörighet 

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:

  •  Är folkbokförd i Nyköpings kommun.
  •  Har fyllt 20 år.
  • Har rätt till utbildning till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemstater samt Schweiz, om fri rörlighet för personer. 

Här kan du läsa mer om din rätt till utbildning i svenska för invandrare. 

Är du mellan 16-20 år läser du på gymnasiet - språkintroduktion.

Så här går det till att studera

Utbildningen anordnas i tre studievägar, 1-3, och fyra nationella kurser,
A-D. Efter ansökan, ett nivåtest eller ett första samtal placeras du i den grupp som bäst motsvarar dina förkunskaper och behov. Vi strävar efter en flexibel antagning och vårt mål är att du ska få en studieplats inom en månad, dock senast tre månader från ansökningsdatum.
Alla studerande har en individuell studieplan.
Betyg sätts på varje avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A och ett underkänt steg, F. I kurserna B, C och D ingår ett obligatoriskt nationellt slutprov. När du är klar med utbildning i svenska för invandrare kan du studera svenska som andraspråk i den grundläggande vuxenutbildningen.

Hjälp med planering av studier

Har du frågor kring planering av dina sfi studier är du välkommen på drop-in hos Karin Holmquist i Rum V204 följande tider:

Måndag 10.00-11.00 samt 14.00-15.00.

Onsdag 10.00-11.00 samt 14.00-15.00

Fredag 10.30-11.30. 

Ansökan

Du ansöker till utbildning i svenska för invandrare på blanketten Ansökan sfi. Blanketten finns också att hämta i receptionen på Campus Nyköping.

Sista ansökningsdatum är en månad före respektive kursstart.

Kursstarter 2018

  • 17/9
  • 22/10
  • 26/11