Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Komvux i svenska för invandrare (SFI)

Information om studieform (distans, deldistans eller på plats) ges till dig innan kursstart. Vid frågor mejla sfi-admin@nykoping.se

Komvux i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning. Utbildningen syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk.  

Vem får studera på SFI? 

Du har rätt att delta i Komvux i svenska för invandrare på Campus Nyköping om du: 

  • saknar grundläggande kunskaper i svenska
  • är folkbokförd i Nyköpings kommun
  • från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år

Är du mellan 16 och 20 år, vänd dig i första hand till Introduktionsprogrammet på den kommunala gymnasieskolan.

Du kan också ha rätt till utbildning till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater samt Schweiz om du är bosatt i Nyköpings kommun och har något av följande dokument:

  • giltigt pass
  • giltigt identitetskort där medborgarskap och giltighetstid framgår tydligt. Ett körkort är inte tillräckligt.
  • ett officiellt utfärdat dokument. Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och som saknar giltigt pass eller ID-kort, kan istället skicka in ett officiellt utfärdat intyg som visar på medborgarskap (personbevis). Dokumentet ska vara stämplat. Dokumenten ska vara översatta av auktoriserad översättare om det inte är på engelska, tyska, franska eller något av de nordiska språken.

Rätten till Komvux SFI regleras i Skollagen; 20:e kapitlet (2010:800)  

  • Personer som har kunskaper i danska eller norska har inte rätt till utbildningen, om det inte anses vara nödvändigt att de får grundläggande svenskundervisning.