Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning ska ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande gymnasieskolans utbildning. Utbildningarna är en möjlighet för dig som har:

  • Kort tidigare utbildning, är arbetslös och behöver skaffa dig kunskaper för morgondagens arbetsmarknad
  • Saknar treårig gymnasiekompetens
  • Har jobb men behöver komplettera dina kunskaper för att kunna behålla jobbet. 

Campus Nyköping erbjuder ett stort antal kurser ur gymnasieskolans nationella program för behörighet till högskolor och universitet, men också kurser som tillgodoser arbetsmarknadens behov. Du väljer själv vilka och hur många kurser du vill studera. På denna nivå finns både yrkesämnen och teoretiska ämnen. Du hittar vårt stora utbud av kurser/utbildningar i kurskatalogen på vår ansökningswebb, där du också gör din ansökan.

Om du behöver läsa upp betyg eller inte har läst kursen kan du göra en prövning.

Individuell studieplan 

Innan du ansöker om att börja studera bör du göra upp en studieplan.
I studieplanen tas hänsyn till dina mål och den utbildnings- och yrkeserfarenhet du har sedan tidigare. Du kan få hjälp med detta av en studie- och yrkesvägledare.

Olika sätt att studera 

På Campus Nyköping kan du läsa kurser både schemabundet, på deldistans eller distans.

Undervisning i grupp – schemabundna kurser

Du läser i en grupp efter ett fastställt schema och deltar i lärarledda lektioner. Kurserna är terminsbundna.

Deldistans - flexibla kurser med distansstöd

Kurserna bedrivs som självstudier med handledning av lärare vilket betyder att du endast behöver delta i vissa lärarledda lektioner. I stället studerar du enskilt med hjälp av individuell kursplan och kommunicerar med din lärare via internet. Läs mer om deldistans. 

Distans

Campus Nyköping erbjuder ett stort utbud av distanskurser. Antagning till kurser sker var femte vecka och du läser enligt en individuell studieplan.
Du studerar självständigt och får stöd och hjälp av din lärare via internet och e-post. Distanskurser i engelska, svenska, matematik och svenska som andraspråk avslutas med ett platsförlagt obligatoriskt/nationellt prov.

Läs mer om distansutbildning och vilka datum du kan starta.

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret, det år du fyller 20 år, eller tidigare om du har gymnasieexamen eller slutbetyg alternativt studiebevis från gymnasiet. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge.

Vi vänder oss även till dig som arbetar. Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Studieekonomi

Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid för att du ska kunna få studiemedel. För mer information, kontakta CSN eller studie- och yrkesvägledningen på Campus Nyköping.

Ansökan

Just nu är vi mitt i en upphandling av nya utbildningsanordnare till Komvux. Därför har vi inte lagt ut nya kursstarter för distanskurser under våren 2021.
Så fort allt är klart kommer vi att meddela detta och kurserna för våren bli sökbara.

Du ansöker till gymnasial vuxenutbildning på vår ansökningswebb. Aktuella kurser och ansökningsdatum kommer presenteras på ansökningswebben.
Om du är folkbokförd i annan kommun än Nyköping eller Trosa, ska du ansöka via din hemkommun.