Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Utbildningens upplägg

Väljer du Nyköping som studieort sker föreläsningar och basgruppsträffar på plats på Campus Nyköping.

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den, samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Det är bland annat i vårdverksamheter som somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård. VFU genomförs i Sörmland och du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 april 2021.
Du ansöker på antagning.se. Välj Nyköping som studieort.

Sjuksköterskeprogrammet startar varje hösttermin.