Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. 

Distans

Karlstads universitet erbjuder programmet på distans via Campus Nyköping, så du behöver inte flytta för att studera vid Karlstads universitet. Det är ett perfekt sätt att utbilda sig utan att nödvändigtvis behöva välja bort det vanliga livet med familj och fritidssysselsättningar.

Utbildningens upplägg

Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Du deltar i videokonferenser och studiegruppsarbeten på Campus Nyköping en eller flera gånger i veckan. Det ingår också obligatoriska närträffar vid Karlstads universitet ett antal gånger per termin.

Utbildningsstart

Nästa start är vt-2019. Ansök senast 15 oktoberAnmälan görs på antagning.se. Anmälningskod KAU-69826

Läs mer om Förskollärarprogrammet på Karlstads universitet.