Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Specialistsjuksköterska Distriktssköterska, 75 hp

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldergrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård.

Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.

Utbildningens upplägg

Linköpings universitet erbjuder en studiegrupp på Campus Nyköping. Denna grupp har sin basgruppshandledare i Nyköping. Basgruppsträffar sker cirka en gång per vecka förutom under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Skriftliga examinationer kommer att kunna genomföras på Campus Nyköping.

Vissa föreläsningar kommer att finnas inspelade och några kommer att sändas och kunna följas i realtid på Campus Nyköping. Majoriteten av föreläsningarna ges i Linköping utan möjlighet att följas i Nyköping. Vissa moment kommer att genomföras i Linköping eller Norrköping, och då krävs närvaro på Campus i Linköping eller på Campus Norrköping. Momenten kommer att koncentreras till samma dagar i så stor utsträckning som möjligt. Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Sörmlands län och Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 44 dagars VFU.

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet distriktssköterska.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 april 2021. Du ansöker via antagning.se