Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Till anställning inom byggbranschen efter 10 veckor

Nyköping växer och byggföretagen behöver utbildad personal. Samtidigt finns det nyanlända och långtidsarbetslösa med erfarenhet och intresse av att arbeta inom byggbranschen.

Projektet består av en introduktionsutbildning där deltagarna efteråt kan gå vidare som lärlingar i byggföretag, fortsätta utbilda sig, eller erbjudas anställning i ett socialt företag som ägs av fyra byggföretag i Nyköping. Magnus Nilsson, vd på Nyvest, är glad åt utbildningen och poängterar vikten av att validering och utbildning i svenska är viktigt för att få jobb. Genom projektet vill Campus Nyköping Företag underlätta för byggföretagen att hitta arbetskraft.

Projektet vänder sig till

  • Byggföretag i Nyköpingsregionen, främst SME-företag med tillväxtambitioner.

I samarbete med kommunen, Arbetsförmedlingen och byggbolag på orten kommer ett arbetsintegrerat socialt byggföretag att bildas. En handledare med yrkesbevis och gedigen yrkeskompetens kommer knytas till företaget.

Det sociala byggföretaget, som lärlingarna kan bli anställda i ska ses som en strategisk partner för regionens byggföretag avseende rekrytering av yrkesarbetare. 

Kursens upplägg

  1. Projektdeltagare rekryteras. Detta sker genom dialog mellan Arbetsförmedlingens projektansvarig, projektledare och arbetssökande. Deltagarna är nyanlända, arbetssökande i etableringsprogrammet och försörjningstagare med yrkeserfarenhet eller ett uttalat intresse för att på sikt få anställning inom byggbranschen.
  2. Sex till åtta arbetssökande får under 10 veckor kunskap om vad det innebär att arbeta inom byggbranschen, att praktiskt prova på olika yrken, genomföra studiebesök, få kunskaper i arbetsmiljö och säkerhet. Dessa kurser kommer att genomföras vid tre tillfällen.

Efter genomförd kurs finns tre alternativ att gå vidare

  • anställning i det arbetsintegrerade sociala byggföretaget
  • utbildningar inom Komvux alternativt arbetsmarknadsutbildningar 
  • anställning som lärling i ett traditionellt byggföretag

Är ditt företag intresserat av att veta mer om projektet?
Kontakta projektledare Ragnar Hammar på ragnar.hammar@nykoping.se