Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Kompetensutveckling för företag inom besöksnäringen

Campus Nyköping erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för er som driver företag inom besöksnäringen i regionen.

Målsättningen är att ni som företag ska vara bättre rustade för att ta er an utmaningar/möjligheter genom att företagens ledning och medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling och därmed bidra till lönsam tillväxt.
Insatserna ska vara direkt kopplade och förankrade i företagens utmaningar/möjligheter på kort och på lång (3-5 år) sikt.
Kompetensutvecklingsinsatserna baseras på konkreta behov och problemställningar som ni och medarbetarna står inför.

Kompetensutvecklingen är kostnadsfri för ditt företag och medarbetare.

Utbildningar efter era behov
 


Ni som företag styr innehållet i utbildningarna och därmed behöver vi först kartlägga era behov. Vi gör en behovsanalys där just era utmaningar är avgörande. När vi har detta klart för oss kan vi återkomma med ett förslag på innehåll och upplägg på utbildningarna. Allt för att innehållet ska vara direkt kopplat till vad just NI behöver.

Anmälan

Ni anmäler ditt intresse att delta i behovsanalysen genom att skicka ett mejl till christer.bang@nykoping.se. Då får ni direkt en enkel blankett där ni beskriver just vilka utmaningar och möjligheter företaget har. På så sätt kan vi erbjuda er just den kompetensutveckling som ni behöver.