Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Rätt kompetens nu och i framtiden

Strategisk kompetensförsörjningsplan för företag

Att det finns en tydlig koppling mellan företagets affärsplaner och målsättningar och mellan deras planer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling har visat sig vara en nyckel för att planer och målsättningar faktisk uppnås.

Campus Nyköping Företag erbjuder stöd genom workshop, analys, teorigenomgångar och erfarenhetsutbyte mellan företag för att ta fram en strategisk komptensförsörjningsplan. Totalt uppgår insatsen till ca 10 timmar fördelat över 2 - 3 månader. Stödet är helt kostnadsfritt för företaget och finansieras i sin helhet av Tillväxtverket och Nyköping kommun. 

 

 • Driver du ett företag i en bransch där utveckling går fort?
 • Driver du ett företag som berörs av digitaliseringen nu och i framtiden?
 • Är ditt företag beroende av förändringar i er omvärld?
 • Har du någon gång sökt ny personal men inte funnit individer med rätt kompetens?
 • Har du som ägare/företagsledare och någon av dina medarbetare någon gång haft olika uppfattningar om vilken kompetens som krävs för en viss befattningen eller uppgift?
 • Saknar du en tydlig koppling mellan ditt företags affärsmål, kritiska framgångsfaktorer, strategiska beslut och vilka uppgifter det då innebär att du och dina medarbetare ska genomföra?
 • Saknar du konkreta verktyg för hur du och dina medarbetare ska bedöma medarbetarens befintliga kompetens samt lägga upp en utvecklingsplan för att fylla de kompetensgap som kan konstateras.

Har du svarat JA på någon av dessa frågor är Du välkommen att anmäla dig till programmet "Rätt kompetens nu och i framtiden".

 

Steg för steg process

Genom workshop, analys, teorigenomgångar och erfarenhetsutbyte mellan företag tas en strategisk komptensförsörjningsplan fram. 

 1. Workshop med ledningen - ca 2-3 timmar
  - Vilka förändringar i omvärlden står företaget inför och hur kommer dessa att påverka företaget?
  - Vad vill ägarna/ledningen vara om 3 - 5 år?
  - Vilka är det viktigaste åtgärderna de måste genomföra?
  - Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna och de största utmaningar för att komma dit?
  - Vilka uppgifter ska ledning och medarbetare genomföra med bakgrund av det vi kommit fram till?
 2. Arbetsgruppträffar - varje träff är 2,5 timme
  -Tre träffar i grupper med 5 - 6 företag, där mixen av deltagare är av stor vikt.
  - Varje träff är en blandning av korta teorigenomgångar, erfarenhetsutbyte av vad som genomförts ute på företagen i mellanperioden och workshop.
 3. Erfarenhetsträff
  Här ses 10 - 12 företag åt gången efter ett antal månader.

 

Vi ger dig stöd och verktyg för att:

 • Identifiera och formulera korta- och långsiktiga kompetensmål som är direkt kopplade till företagets affärsmål och prioriterade behov.
 • Ta fram en kompetensanalys från företagsövergripande nivå ned till den enskilda medarbetaren.

 • Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan där kompetensmålen är definierade som ska leda till att företags övergripande mål uppnås, samt vilket aktiviteter som ska genomföras för att nå dessa mål.

 • Ta fram en kompetensutvecklingsplan för grupper, roller och ned till medarbetarenivå.

 • En kravprofil inför en rekrytering, genomföra en rekryteringsprocess och urval.

Dessutom får du tips och erfarenheteter från kollegor från företag i andra branscher med samma utmaningar som du har.