Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om studier på Campus Nyköping.

På vilken nivå kan jag läsa på Campus Nyköping?
Du kan läsa på:

 • Grundläggande nivå. Utbildningarna motsvarar grundskolan tom åk 9.
 • Gymnasial nivå . Utbildningarna är indelade i valbara kurser. På denna nivå finns både yrkesämnen och teoretiska ämnen.
 • Högskole/Universitetsnivå. Eftergymnasial utbildning, där du kan välja att läsa enstaka kurser eller hela program.
 • Yrkeshögskoleutbildning (YH). Eftergymnasial yrkesutbildning, som är framtagen i samarbete med näringslivet. Ca en fjärdedel av utbildningen ägnas åt LIA (lärande i arbete)

Vem får studera på Campus Nyköping?

 • När det avser studier på gymnasial nivå kan du börja studera tidigast andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, eller tidigare om du har gymnasiexamen eller slutbetyg alternativt studiebevis från gymnasiet. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge. Vi vänder oss även till dig som arbetar. Du ska vara folkbokförd i Nyköping eller Trosa kommun.
 • För studier på grundläggande kan du kan börja studera hos oss tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. 
 • Du har rätt att delta i undervisning i svenska för invandrare på Campus Nyköping om du är skriven i Nyköpings kommun, har ett fullständigt personnummer, har fyllt 20 år och saknar grundläggande kunskaper i svenska. Är du mellan 16-20 år läser du på gymnasiet - språkintroduktion.
 • Att studera på eftergymnasial nivå, som högskola eller yrkeshögskola, bygger på att du har en avslutad gymnasieutbildning. Olika utbildningar har olika behörighets- och förkunskapskrav. Du kan läsa om dessa krav på respektive utbildnings hemsida. 

Kostar utbildningen något
Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar själv för böcker och annat studiematerial som du kan behöva. Du som studerar på Sfi får låna böcker.

Kan jag läsa upp mina gymnasiebetyg hos er?
Ja, Campus Nyköping erbjuder så kallad prövning varje termin. Det kostar 500 kr per kurs och prövningstillfälle.

Vad är undervisning i svenska för invandrare?
Undervisning i svenska för invandrare är samma sak som sfi. Undervisningen i svenska för invandrare bygger på att man läser efter en individuell studieplan och på olika nivåer.

Vad är Särskild utbildning för vuxna? Finns det på Campus Nyköping?
Ja, särskild utbildning för vuxna är vuxenutbildning för dig som har ett begåvningshandikapp, en förvärvad hjärnskada eller autism och som behöver bibehålla eller bättra på dina kunskaper för att klara ditt arbete eller annan daglig verksamhet. Tidigare benämndes särskild utbildning för vuxna särvux.

Jag läser på distans, kan jag sitta på Campus Nyköping och plugga?
Ja, du är välkommen att använda våra grupprum och datorer. Anmäl dig i receptionen första gången du kommer hit, så får du den hjälp och information du behöver.

Jag läser på distans, kan jag tenta hos er?
Det finns möjligheter för dig som studerar på högskola/universitet på annan ort att göra din tenta på hemmaplan. Läs mer om tentamen på Campus Nyköping.

Kan jag läsa samtidigt som jag arbetar?
Det är förstås väldigt individuellt om man kan studera och arbeta samtidigt. Det beror också på vilken utbildning du läser och i vilken takt du studerar. På grundläggande och gymnasial nivå kan du ofta välja på flera olika sätt att studera och i olika takt. Du kan se detta i vår kurskatalog.  När det avser eftergymnasiala utbildningar kan de vara upplagda på olika sätt och med olika studietakt. Se respektive utbildnings hemsida.

Kan jag få extra stöd och hjälp med mina studier?
Du som studerar på Campus Nyköping har möjlighet att få stöd i dina studier hos Studieteamet. Vårt stöd utgår från det du behöver för att lyckas. Vi kan träffas ett par gånger eller mer regelbundet. Du kan få kontakt med oss genom din undervisande lärare eller genom att kontakta oss direkt via studieteamet.campus@nykoping.se

Det vi kan hjälpa dig med är till exempel hur du:

 • skapar förutsättningar för dina studier
 • strukturerar dina uppgifter
 • utvecklar din läsförståelse
 • utvecklar ditt skrivande
 • förbättrar ditt uttal
 • ökar förståelsen i matematik
 • använder digitala hjälpmedel

 

Kan jag få hjälp med mina läs- och skrivsvårigheter?
Campus Nyköping erbjuder dig som studerar på grundläggande- och gymnasial nivå stöd och hjälp:

 • Du får genom samtal och tester förståelse för dina svårigheter.
 • Du arbetar efter en individuell plan i din egen takt.
 • Du tränar med moderna material och dataprogram.
 • Du övar dig med lärarens hjälp att ta eget ansvar för din språkutveckling.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Vad innebär det att en kurs är på 100 gymnasiepoäng?
Varje kurs har ett bestämt antal poäng:
heltidsstudier motsvarar 20 p/vecka
75% av heltid motsvarar 15 p/vecka
50% av heltid mostvarar 10 p/vecka
25% av heltid motsvarar 5 p/vecka

För att få studiemedel från CSN måste du läsa minst 50%. För eftergymnasiala studier gäller ett annat poängberäkningssystem. Kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Hur kan jag försörja mig under studietiden?
Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier (se ovan). För mer information, kontakta CSN.

Kan jag ta en gymnasieexamen på Campus Nyköping?
Ja, du har möjlighet att ta ut ett gymnaisexamen från gymnasial vuxenutbildning om du inte tidigare har en treårig gymnasieutbildning. Det finns även möjlighet att ta ut slutbetyg från grundläggande utbildning. Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Vad innebär deldistans?
Kurserna bedrivs som självstudier med handledning av lärare vilket
betyder att du endast behöver delta i vissa lärarledda lektioner.
I stället studerar du enskilt med hjälp av individuell kursplan och
kommunicerar med din lärare via Internet. Din individuella studieplan,
som planeras i samråd med studie- och yrkesvägledare, anger hur
många veckor du kommer att läsa kursen på och eventuella studie-
stödspoäng fördelas på dessa veckor.

Denna studieform passar bäst för dig som redan har viss studievana och som har god studiedisciplin  och hög motivation. Du behöver goda datorkunskaper och tillgång till Internetuppkoppling. Tillgång till datorer finns på Campus Nyköping.

Vad innebär det att studera på distans?
Du kan läsa mer om gymnasiala studier på distans på vår sida Distansutbildning. Distansutbildningar inom Yrkeshögskolan kan vara helt webbaserade, d v s att i princip hela utbildningen görs hemifrån med hjälp av din dator via en lärplattform. Naturligtvis med stöd av lärare och handledare. Det kan också förekomma obligatoriska eller valfria träffar på Campus Nyköping. Distansutbildningar kan också ha inslag av labbar som utförs på en specifik plats. Distansutbildningar inom högskolan är ofta upplagda på liknande sätt.

Hur och när ansöker jag?
Se information om respektive gymnasial utbildning i kurskatalogen eller på respektive utbildningssida för eftergymnasial utbildning.

När kan jag börja?
Se information om respektive utbildning i kurskatalogen eller på respektive utbildningssida för eftergymnasial utbildning.