Är Campus Nyköping rätt för dig?

Gör testet och få en kexchoklad som belöning.

Gör testet

Campus-kompassen

Var noggrann när du väljer studieort så att du får både en bra utbildning och en rolig studietid. Är Campus Nyköping rätt för dig? Gör vårt snabbtest!

En stad är ingen stad utan ett intressant kulturliv.

Det är viktigt att min utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden.

Det är klart att studentlivet ska innehålla en hel del caffè latte och shopping också.

Sida 1/5

A-Ö om Campus Nyköping

Denna sida innehåller information som är bra att känna till för dig som studerar eller ska börja studera på Campus Nyköping.


Adress
Besöksadress:
Campus Nyköping
Stora Torget 7


Postadress:
Nyköpings kommun
Campus Nyköping
611 83 Nyköping

 

Ansökan
Ansökan Kommunal vuxenutbildning.
Ansökan Yrkeshögskolan.
Du kan få hjälp med din ansökan. Måndag, tisdag, torsdag kl 10.00-12.00 och onsdag 12.30-14.30. Plats: Studiebiblioteket, K-huset plan 2.

 

Bbibliotek
Studiebiblioteket finns på plan 2 (entréplan) och är tillgängligt hela dagen för besök och självlån. Bemannade öppettider: Måndag 11.00-12.00 och 13.00-14.00. Tisdag-fredag 10.30-12.00. Vill du söka efter böcker eller låna om kan du göra det här: https://campuspub.nykoping.se/web/pub


Café
På Campus Nyköping finns ett trevligt café. Här kan du, som studerar eller föreläser hos oss, fika eller äta en lättare lunch till rimliga priser. Öppettider mån-tor kl. 08.00-15.30, fre 08.00-13.00.


CSN
Tfn 0771-276 000. Mer information hittar du på CSN. Informationsmaterial om studiemedel finns hos studie- och yrkesvägledningen.


Datorer
När du börjar dina studier får du en egen inloggning till våra datorer.
Datorer för enskilt arbete finns i grupprum, korridorer, vid datortorget samt i biblioteket. Huvudregeln är att datorer endast skall användas för skolarbete. Du får inte installera eller ens försöka ändra installationerna av program eller nätverk. Du får inte låna ut din identitet eller katalog och inte använda någon annans. Behöver du hjälp eller support, är du välkommen till Datortorget K-huset plan 2. Måndag 09.00-11.00, Tisdag 13.00-15.00, onsdag 09.00-11.00 och torsdag 13.00-15.00.


Distansstudier
För dig som läser på distans (gymnasial nivå) hos någon av vår externa utbildningsanordnare, t.ex. NTI gäller särskilda rutiner. Mer information får du av studie- och yrkesvägledningen.


E-post
campus@nykoping.se

 

Examensbevis/betygskopior
Kopia på dina betyg eller examensbevis kan begäras ut via kommunens e-tjänst. Gäller för dig som har läst på Sfi, kommunal vuxenutbildning eller på yrkeshögskolan.

Sfi-studerande: Tjänsten gäller ej för skyddad identitet sam EU-medborgare med samordningsnummer eller som saknar personnummer. 

 

Frånvaro
Se information under respektive utbildningsform.


Försäkring
Alla studerande inom kommunal vuxenutbildningen, sfi och ykeshögskolan är olycksfallsförsäkrade under skoltid genom Länsförsäkringar. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Mer information finns på www.nykoping.se eller kontakta kommunens säkerhetssamordnare på telefon 0155-24 75 25.

 

Högskoleprovet
Vill du skriva högskoleprovet anmäler du dig på studera.nu. Campus Nyköping ansvarar för provets genomförande i Nyköping.

 

Informationen
Öppettider: må-fr 07.30-16.00, fr 07.30-15.00. Tfn 0155-24 87 85.
Entrén håller öppet samma som informationen.

 

IT-support
Studerar du och behöver IT-support? Välkommen att ringa, maila eller besöka oss på Campus (Datortorget entréplan) på nedan tider. 

Måndag och onsdag 09:30-11:00
Tisdag och torsdag 13:00-14:30

Telefonnummer: 0155-457050
E-post: it.campus@nykoping.se

 

Klädskåp
Klädskåp finns i mycket begränsad omfattning. Om ledigt skåp finns skaffar du själv ett lås. Skåpet ska tömmas på våren/sommaren. Kontakta vaktmästeriet om du vill ha ett skåp.


Kopiering
Kopieringsmaskin finns i kuben, plan 2. Logga in med ditt datorkonto för att skriva ut och kopiera. 


Kurslitteratur
Kurslitteratur kan köpas via bokhandel eller internet. Se också efter på anslagstavlorna på plan 1 och 2 om någon vill sälja en begagnad bok som du söker eller på våra Facebook-sidor.


Källsortering
För källsortering av sopor finns särskilda skåp utplacerade t ex i caféet, korridorer och i matsalarna.


Lärares frånvaro
Vid lärares sjukdom/korttidsfrånvaro öppnas undervisningslokalen för självstudier om vikarie saknas. Du förutsätts arbeta självständigt eller tillsammans med andra studerande.


Läs- och skrivhjälp
Campus Nyköping erbjuder dig som studerar oavsett nivå stöd och hjälp med dina läs- och skrivproblem. Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.


Matsalar
På plan 1, källarplanet, ligger våra matsalar. Här finns kylskåp, mikrovågsugnar och diskmaskin. Porslin och bestick tar du med själv. För allas trivsel hjälps vi åt att hålla rent och snyggt.


Moodle
Moodle är en webbaserad lärplattform som används på Campus Nyköping. Som studerande på Campus Nyköping kommer Moodle att vara ett viktigt hjälpmedel för kommunikation med dina lärare och med andra studerande. Meddelanden från skolledningen, studievägledningen och administrationen kommer också att skickas till dig via Moodle och även uppföljningar görs på detta sätt. Du som studerar på distans hos någon av våra externa anordnare t ex NTI-skolan studerar via respektive anordnares lärplattform.

 

Post och meddelanden
Postmapp för meddelanden till studerande finns på Informationssdisken. Post och meddelanden till lärare lämnas via Informationen.


Passerkort
Du som studerar på andra tider än dagtid (07.30-16.00), behöver ett passerkort för att få tillgång till lokalerna på Campus Nyköping. Du köper kortet i vår Information till en kostnad av 100 kr. Du som studerar på dagtid behöver inget passerkort. Kortet återlämnas till receptionen när studierna är avslutade.


Rökning
Rökning är endast tillåten på anvisade områden. Det är inte tillåtet att stå vid entrédörrarna och röka i enlighet med tobakslagen.

 

Studie- och yrkesvägledning
Du hittar studie- och yrkesvägledningen på plan 2, mitt emot Informationen.
Studie- och yrkesvägledarna når du på följande sätt:

  • Bokade besök: Tidsbokningen vänder sig till dig som är ny studerande, funderar på att börja studera eller som känner att du behöver ett längre vägledningssamtal. Du kan själv boka tid via vår e-tjänst eller på telefon 0155 24 87 85.
  • Telefon: Våra studie- och yrkesvägledare svarar också gärna på korta, enkla frågor, på telefon 0155-24 87 85, må - torsdag kl 08.30-09.30.
  • Drop-in: För kortare frågor behövs ingen tidsbokning.
    Måndagar kl 10.00-12.00 och onsdagar kl 13.00-14.00, Campus Nyköpings Bibliotek/Studiecenter
  • För antagning och behörighet till våra YH-utbildningar är du välkommen att kontakta antagningen via e-post eller via telefon på 073-412 14 88 måndag-fredag 08.00-17.00

 

Studentboende
Huvudgatan Fastigheter erbjuder studentboendet F21 i Nyköping.

 

Vaktmästeri
Här kan du få hjälp med kläd-, bok- och förvaringsskåp, felanmälan m m. Vaktmästeriet hittar du mitt i huset på plan 2.


Värdeskåp/bokskåp
Via vaktmästeriet kan du i mån av tillgång få låna ett värdeskåp/
bokskåp. Du betalar en deponeringsavgift på 100 kr. Observera att tillgången till skåpen är begränsad under kväll och helg.


Utrymningsvägar
Kontrollera noggrant utrymningsvägar. Vid utrymning är samlingsplatsen för Campus Nyköping Stadshustrappan på Stora Torget. Om möjligt samlas man klass/gruppvis tillsammans med sin lärare.


Öppettider huvudentrén och Informationen
må-to 07.30-16.00
fr 07.30-15.00

 

Kompletterande information för dig som studerar på grundläggande eller gymnasial nivå

Avbrott
Om du måste avbryta en eller flera kurser skall du anmäla detta till berörd lärare, studievägledare samt receptionen. Vi ber dig fylla i en särskild blankett som gäller orsaken till ditt avbrott. Avbrottsblanketten finns i receptionen och på www.campusnykoping.se. Du skall alltid anmäla avbrott och förändrad studietakt till CSN.


Betyg och intyg
Du kan använda kommunens e-tjänst för att begära ut betygskopia/examensbevis. 

Du som har genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg kan få ett intyg. Intygsbegäran lämnas i receptionen.


Betyg till Universitets- och högskolerådet (UHR)
Det betyg du får på gymnasiala kurser från Campus Nyköping kommer att skickas till den betygsdatabas som UHR administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar och alla universitet/högskolor har ett gemensamt antagningssystem. Detta innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till ditt betyg när det skickats till den nationella betygsdatabasen. Observera att det betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av ditt betyg om du söker högskoleutbildningar. Detta gäller både program och fristående kurser. Det gäller dock inte utbildningar på folkhögskola eller yrkeshögskoleutbildning.


CSN
Du är skyldig att själv anmäla förändringar i dina studier till CSN som kan påverka din rätt till studiemedel, t ex om du avbryter dina studier, gör uppehåll i dina studier under minst sju dagar eller byter utbildning. En ändring som innebär att du inte längre har rätt till studiemedel kan medföra att planerade utbetalningar inte betalas ut eller att CSN kan komma att kräva tillbaka belopp som du inte har rätt till.


Frånvaro
Du bör kontakta dina lärare vid längre frånvaro. Om du är frånvarande i mer än en vecka utan att du har kontaktat dina lärare så riskerar du att avskrivas från din kursplats och du riskerar även att förlora ditt studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden).
Om du har studiemedel från CSN och är sjuk måste du även sjukanmäla dig till Försäkringskassan den första sjukdagen. Vid sjukfrånvaro i mer än sju dagar skall läkarintyg lämnas i Informationen på Campus Nyköping. Studerande med studiemedel anmäler vård av barn till Centrala studiestödsnämnden (CSN).


Kursbyten
Det kan finnas möjlighet till byte av kurs om plats finns i annan kurs. Byte av kurser ska göras så snart som möjligt efter kursstart. Tala med en studievägledare innan du ändrar kursval. En ändrad studieplanering kan medföra uteblivet/minskat studiestöd. 

 

Kursplaner
Genomgång av kursplaner med betygskriterier sker vid kursstart. Kursplanerna finns dessutom att hämta på Skolverkets webbplats. Vid kursstarten gör du/studiegruppen tillsammans med lärarna kursplaneringar för de kurser som du antagits till.


Ledighet, lov
Ledighet medges inte under pågående studier. Om du måste vara ledig, får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat under din ledighet. Ledighet omfattande mer än en vecka skall alltid anmälas till CSN, eftersom du inte har rätt till studiemedel om du är ledig från studierna.


Närvaro
För att anses vara aktiv studerande ska du ha kontinuerlig kontakt med dina lärare, följa den uppgjorda studieplanen och delta i den undervisning som är planerad.

Kompletterande information för dig som studerar på distans på högskolenivå

Grupprum, datorer mm

Läser du på distans eller på en annan studieort? Då är du välkommen att använda våra grupprum och datorer. Anmäl dig i receptionen första gången du kommer hit, så får du den hjälp och information du behöver.


Tentamen
Det finns möjligheter för dig som studerar på högskola/universitet på annan ort att göra din tenta på hemmaplan. Läs mer om tentamen på Campus Nyköping.